Välj samtalsform


Stödjande samtal

I denna samtalsform får du ett tryggt stöd i de utmaningar och problem du har i livet. Oavsett vad du går igenom finns det mycket att tillföra som underlättar i nuet och som också ger en tillit till din egen förmåga att skapa en tillfredsställande och behaglig tillvaro. Du behöver inte träna på något mellan samtalen. Ca. 2 – 10 samtal.


Coachande samtal

Här får du stöd i dina utmaningar, men också möjlighet att utvecklas i snabb takt. Reflektionen är central och enkla metoder och tekniker som hjälper dig i nuet. Utvecklingspotentialen är stor och du utvecklar tillit till din egen förmåga att skapa det liv du vill ha. Här får du också uppgifter att träna på mellan samtalen. Ca. 3 – 6 samtal.


Personlig mental träning

Den mentala träningen syftar till att du ska må och fungera bättre. Här lägger vi en god grund för personlig utveckling och analyserar och reflekterar mycket. Tekniker för avspänning, djupavslappning och meditation är viktigt. Vi jobbar med personlighet, självkänsla, självförtroende och självmedkänsla. Andra viktiga delar handlar om attityder, avspänd effektivitet, energi, talang, relationer, livsstil, etc. Utvecklingspotentialen är enorm och du utvecklar tillit till din egen förmåga att skapa det liv du vill ha. Här får du alltid mer genomgripande uppgifter att träna på mellan samtalen. Ca 4 – 8 samtal.


Coachande samtal vid sömnstörningar

Här får du ett riktigt gott stöd vid svåra sömnstörningar (insomni). Jag gör en analys och sedan lägger vi tillsammans upp ett personligt program för dig, som snabbt och successivt kommer ta dig ur sömnproblemen – och som leder till en riktigt god sömn. Här lämnas inget åt slumpen eftersom adekvat kunskap finns. Ca. 2 – 4 samtal.

____________________________

Personlig mental träning
i tre steg


Syfte: Att må och fungera bättre och att få livet mer som du vill ha det. Boka ett samtal i taget och ta den tid du behöver för de olika stegen. Passar utmärkt för att träna PMT i mindre grupp. Kontakta Helena för mer information!


Första steget

Här arbetar vi med grunden i mental träning och personlig utveckling och viktiga begrepp är: personlighet, självkänsla, självförtroende, attityder, bra och dåliga vanor, styrka och svaghet, talanger, tillit, aktiv avspänning, djupavslappning, meditation, mm.
Antal coachande samtal: 2-4


Andra steget

Här arbetar vi med utveckling av första steget och att utforma målmodeller till stöd för utveckling. Vi utforskar och leker fram det som är önskvärt. Viktiga begrepp är: inspiration, energi, resurser, möjligheter, avspänd effektivitet, goda prestationer, smart planering, vinnande strategier, bra principer, att göra mer av det du vill och mindre av det du inte vill, mm.
Antal coachande samtal: 3-5


Tredje steget

Vi toppar med det där lilla extra och ser över helheten. Här är det också viktigt att njuta av nya insikter och framgångar. Du får stöd till din fortsatta utveckling i alla avseenden. Viktiga begrepp är: meditation, mental klarhet, självmedkänsla och medkänsla, goda relationer, sund livsstil som håller i längden, arbetsglädje, mm.
Antal coachande samtal: 2-4

På gång för Helena


Andlig coach

Under sommaren kommer jag delta i en utbildning till andlig coach. Det känns som ett oerhört spännande projekt. Jag vill kunna stödja människor ur alla aspekter, men också utveckla den sidan av mig själv.


Träffas och prata

Arbetar du med personlig utveckling på något sätt? Samtal, coaching, skriver böcker, föreläser, etc. Och tycker du det vore kul att träffa mig? Hör av dig! Jag vill gärna träffas för spännande individuella samtal och så småningom utveckla ett exklusivt, socialt nätverk.


Coachande samtal utomhus

Från maj till september kommer jag erbjuda coachande samtal för bättre sömn utomhus. Jag kan hjälpa dig som har riktigt svåra sömnproblem och dig som har lite lindrigare sömnproblem.

Var: Slottsträdgårdens café i Malmö
När: Vi kommer överens om dag. Hör av dig i god tid!
Tid: Alltid kl 11.00
Pris: 400 kr för enskilt samtal, 200 kr per person vid samtal i mindre grupp. (Swish)
Ingår: Min bok ”Vill du sova bättre? Lägg sömnproblemen bakom dig” (vid enskilt samtal). Du binder dig inte för flera samtal, men ibland är det lämpligt med en uppföljning eller två. Var och en köper sin fika.

Jag gör en analys av din sömnproblematik och vi sätter tillsammans ihop ett program som du ska följa en tid. Du kan se fram emot god sömn redan efter några dygn!


Intervju

Jag har blivit intervjuad av ”Boktugg” angående min bok ”Vill du sova bättre? Lägg sömnproblemen bakom dig” Läs artikeln här: https://www.boktugg.se/2021/09/09/helena-linnerborg-alla-kan-bli-fria-fran-sina-somnproblem/