Reflektioner

Förbättra sömnen under hösten

Malmö, den 7 oktober 2021

Vi har idag mycket i våra liv som kan störa den naturliga sömnfunktionen, som normalt, om den får vara ostörd, fungerar utmärkt utan att vi behöver göra något särskilt. Det är alltså, på sätt och vis, viktigare att sluta störa den än att fixa och greja för att hjälpa till.

Brukar du lyssna på något avslappnande när du gått till sängs - och det hjälper dig att lättare somna och att behålla sömnen under natten - då är det bra. Men om det inte fungerar för dig och du utvecklar mer och mer frustration och oro över sömnen, då är det fel strategi. Samma sak gäller om du brukar läsa bok.

Om du har återkommande problem med sömnen, kanske periodvis - som blir svårare och svårare för varje period - då behöver du ta hand om den problematiken innan det blir ännu värre. Du behöver avsätta några veckor för nya rutiner som gynnar din sömn. Och du måste avstå från sådant som kan vara störande, som exempelvis sen träning, användande av skärmar kvällstid och bearbetning av känslor och problem under kvällen.

Hösten är en lämplig tid för den som behöver förbättra sömnen, åtminstone innan det blir allt för mörkt. Men om du upplever att sömnproblematiken har blivit för svår att hantera, kan du ta hjälp av min bok ”Vill du sova bättre? Lägg sömnproblemen bakom dig” där du guidas i hur du på bästa sätt tar dig ur insomnin och återfår en god sömn. Boken kan köpas hos de flesta bokhandlare online: som tryckt, e-bok eller ljudbok.

Jag har särskilt god kompetens för insomni och jag kan därför avgöra vad som måste justeras när åtgärder inte hjälper tillräckligt bra. Normalt ska det räcka att lägga upp en personlig handlingsplan enligt boken och att disciplinerat följa den, men ibland kan det behövas extra stöd för att lyckas genomföra de rätta förändringarna.

Du kan komplettera med coachande samtal några gånger, vilket gör det lättare att komma igång och det ger snabbt resultat. En bättre sömn är inte långt borta - det gäller bara att göra på rätt sätt!

Helena Linnerborg
Livs- & Sömncoach, Mental tränare, Mindfulnessinstruktör

Sätt en intention för dagen

Malmö, den 7 oktober 2021

Det kan vara så att man upplever det som svårt eller nästan omöjligt att göra förändringar i det dagliga livet och det finns flera skäl till det. Även om man har goda intentioner är det så lätt att falla tillbaka i gamla vanor. Av ren bekvämlighet, tidsbrist eller glömska gör man som man brukar, istället för att träna på det där nya som man vill få till. Det är helt naturligt att det blir så till en början.

Att livet går i full fart från morgon till kväll är något som många upplever. De flesta har inte så mycket frihet att planera dagen efter egna önskemål. Det kan kännas hopplöst att göra förändringar och därför nöjer man sig kanske med att bara klara av det man måste. Personlig utveckling och mental träning blir en lyx som är få förunnad.

När man kommit till den punkten att man vill göra förändringar i sättet att leva och arbeta - och förändringar i sitt sätt att fungera - då kan det handla om ganska mycket. Det kan upplevas som rörigt och man kanske börjar tvivla på möjligheterna att genomföra några varaktiga förändringar. Hur ska man kunna fokusera på sig själv när det är så mycket annat som kräver ens uppmärksamhet?

Men den mentala träningen handlar mycket om att hitta lösningar - den är helt enkelt lösningsfokuserad. Här är det viktigt att vara nyfiken, öppen och att våga vidga perspektiven. Därför ska man inte kasta in handduken om man känner hopplöshet, utan istället med bestämdhet leta efter den möjliga lösningen. Och naturligtvis kan man få stöd och hjälp med den saken.

Kanske tänker du att det är lite egocentrerat att ägna den egna personen så mycket uppmärksamhet? Men då är du helt fel ute! Att du ser till att du själv mår- och fungerar så bra som möjligt, är bra för alla du har omkring dig i det dagliga livet. Du måste också själv tanka på med energi för att orka ge till andra.

Ett enkelt sätt att lyckas med en förändring som man vill göra är att sätta en intention för dagen. Om du exempelvis vill få in mer rörelse och träning i livet, kan du fokusera på just den biten under en viss dag. På så sätt tränar du dig i att fokusera på ditt valda tema och får in vanan i det. När man sedan vill gå vidare och avancera är det bara att växla mellan vilken intention man önskar ge sin dag.

Om du exempelvis generellt vill förbättra dina relationer till andra, kan du sätta den intentionen för en dag. Du kan då spendera mer tid på goda samtal, vara mer uppmärksam och inkännande, och ta initiativ till telefonsamtal, etc. med personer du har försakat allt för länge.

När man väl fått insikt om fördelarna med att sätta en intention för dagen är det lätt att utveckla detta. Du kanske vill jobba på bättre relationer en hel månad eller varför inte i ett helt år? Du kanske unnar dig en längre period med kontinuerlig träning, för att bygga upp styrka och kondition efter en period av sjukdom eller för mycket arbete.

Helena Linnerborg
Mental tränare, Livs & Sömncoach & Mindfulnessinstruktör

Tung arbetsbelastning

Hagestad, den 26 juli 2021

Den som exempelvis är egenföretagare eller arbetsledare kan hamna i en extremt hög arbetsbelastning. I en sådan situation har man en mycket hög stressnivå, vilken kan bli farlig om belastningen pågår alltför länge. Hjärnan bearbetar problem och möjliga lösningar dygnet runt, hotsystemet är mer eller mindre aktivt, och det kan vara omöjligt att pausa den processen.

Om den höga arbetsbelastningen fortsätter under oöverskådlig tid, då är det nödvändigt att aktivt lägga in pauser för avspänning, avslappning och djupavslappning – i annat fall är risken stor att utveckla ohälsa eller sjukdom. Om man är så stressad att man inte ens kan ta till sig en avslappningsövning, då ska man avsätta tid till att göra ingenting; 30 min, 2 timmar, en halv eller en hel dag. Vila gör att tankarna klarnar och du blir mer lösningsfokuserad.

Den som aldrig ägnat sig åt avslappningsövningar av något slag kanske inte inser hur bra de verkligen kan vara. Träningen gör dig mer avslappnad under utövandet, därefter, och på längre sikt. Effekterna brukar komma snabbt efter att man startat rutinen och man har en lång rad av positiva effekter att se fram emot. Du blir lugnare, gladare, tryggare, får mer energi, mindre smärta, mer tillit, blir generösare, smartare – du blir en lyckligare människa.

Avslappningsövningar är för alla, de är inte bara för personer som ”gillar sådant”. Man kan dessutom skräddarsy träningen för personens särskilda behov, situation och personlighet. Det finns inget fånigt med att ta ansvar för sin hälsa – tvärtom – det är fånigt att låta bli. Men du behöver inte göra något som du inte känner dig bekväm med.

I den mentala träningen utgör avslappningen en viktig grund och utgångspunkt för vidare träning. Det är till och med så, att man genom avslappningen får insikt om hur viktig den mentala träningen måste vara. Vi tränar ofta kondition och muskelstyrka – självklart måste vi också träna vår mentala styrka. På så sätt skapar du bättre förutsättningar att klara de utmaningar som väntar runt hörnet.

Helena Linnerborg
Mental tränare, Livs & Sömncoach & Mindfulnessinstruktör

Berätta, sätt punkt – gå vidare

Hagestad, den 27 juni 2021

Ibland kämpar vi under långa tider för förändring och personlig utveckling. Man kanske gått till psykologer eller samtalsterapeuter i många år, utan att några större förändringar kommit till stånd. Man kanske börjar ifrågasätta terapeuterna, om de är tillräckligt skickliga, eller så grubblar man över sig själv. Är jag ett hopplöst fall?

Det har hänt mycket på den personliga utvecklingens område de senaste åren. Det är inte självklart så att det blivit enklare att komma tillrätta med sig själv, men det finns en viktig utgångspunkt som man måste ta till sig för att man framgångsrikt ska kunna uppnå verkligt positiva förändringar. Det är inte genom att analysera och ständigt bearbeta det som har varit som vi kan nå positiva förändringar – det är genom att lyssna inåt, läka, och ha fullständig tillit till att saker och ting blir bra – bara jag vågar öppna upp mig själv för det.

Genom att ständigt grubbla eller återberätta allt det jobbiga vi har bakom oss, är det svårt att ta steg framåt till ett annat liv. På så sätt lever vi om det svåra och ju mer vi uppehåller oss med dessa tankar, desto mer riskerar vi att få av detsamma eftersom vi på sätt och vis kan bli beroende.

Har vi haft svåra, tunga upplevelser så behöver vi få uttrycka det – vi måste ha möjlighet att berätta och att bli bekräftade av någon som förstår. Och att ställa frågor till en terapeut för att själv få bättre förståelse och acceptans för det man gått igenom. Men därefter är det alltså viktigt att sätta punkt och verkligen bestämma sig för att gå vidare, man kan må bra i livet även om man har tråkigheter bakom sig.

Det är viktigt att man ser på minnen av det förflutna som just minnen. De har ingen betydelse i nuet och de har ingen betydelse för framtiden. Sträva istället mot att ge din framtid det innehåll som du önskar, och öppna dig för att ta emot det som kommer till dig utan att du behöver göra något för att det ska ske.

Den mentala träningen är inriktad på att stödja din utveckling på alla de sätt du önskar och behöver. Det finns många olika verktyg och tekniker som du kan använda för att börja utvecklas i rätt riktning – och reflektionsövningar är väldigt viktiga för processen.

Jag kan stödja och hjälpa i processen framåt, vilket kan underlätta och snabba på utveckling. Men det är också både roligt och spännande att ta stöd av en mental tränare/coach – och att sakta men säkert utvecklas mot det liv som är mer som man vill ha det.

Helena Linnerborg
Mental tränare, Livs & Sömncoach & Mindfulnessinstruktör

Vikten av att förstå psykopatiska/narcissistiska drag

Hagestad, den 27 juni 2021

Idag finns det mycket kunskap och information om psykopatiska och narcissistiska drag. Man kan såklart fråga sig varför. Varför är det så många som jobbar med detta tema? Och varför ska vi bry oss? Människor med dessa drag kan ju vara riktigt trevliga!

Det kan också tyckas vara ett obehagligt ämne att ta upp – men inte desto mindre viktigt. När man arbetar med personlig utveckling så kommer man ibland i kontakt med människor som har det riktigt jobbigt. De kan ha svåra upplevelser bakom sig eller så är de mitt uppe i sådana utmaningar. I de fall en svår upplevelse eller jobbiga grubblerier orsakas av en annan person, är det inte helt ovanligt att det är en person med psykopatiska drag eller med en narcissistisk personlighetsstörning som ligger bakom.

Hur utvecklingen av psykopatin/narcissismen än startar och utvecklas (ärftlighet, miljö och sociala faktorer) så blir den en del av personligheten. En person med psykopatiska drag kan i mångt och mycket fungera väl i livet, vilket är väldigt bra, men det är också det som är orsaken till att det kan vara så svårt för den som faller offer för psykopatens olika härskarbeteenden. Om personen är en begåvad och duktig person, som dessutom är hur charmig som helst – då kan det vara svårt att göra andra uppmärksamma på problemet.

Den som har draget mytomani kan ljuga om precis vad som helst – hur enkelt som helst. Inga samvetskval, ingen ånger, inga erkännanden – inte minsta lilla darr på rösten. Psykopaten kan vända på verkligheten på ett sätt som gör oss både förbluffade och chockade. Det arbete som du eller jag har gjort, gör psykopaten till sitt utan att blinka. Eller så nedvärderar hon eller han vårt arbete – hur bra det än må vara. Eller ännu vanligare; vi möts av total tystnad och får endast uppmärksamhet om denne har något negativt att framföra.

Och om vi försöker lägga fram fakta för att konfrontera och för att få en förklaring, kommer denne bara att titta konstigt på oss, som om det är vi som är fel. Hon eller han byter snabbt härskarteknik och börjar förklara vad vi har för slags problem med oss själva. Och inte nog med det, psykopaten kan mycket väl framföra till ”alla andra” vad det är för fel på oss. Våra svaga punkter kommer inte mötas med medkänsla – utan istället användas emot oss på ett utstuderat sätt.

Det obehag man känner i en sådan situation är värsta sortens obehag. För vi inser att vi fallit offer för en psykopat (oavsett vad vi har för kunskap i saken) och vi inser att andra personer omkring oss kanske inte kommer att förstå, eftersom psykopaten är både duktig och trevlig. Vi kan därmed bli utan ett välbehövligt stöd – såväl känslomässigt som mer konkret i den faktiska situationen. Den som har en nära känslomässig anknytning till en person med psykopatiska drag kommer såklart ha det särskilt svårt, och då är det viktigt att ha ett professionellt stöd.

Om psykopaten har det narcissistiska draget, då älskar hon eller han att få uppmärksamhet kring sin egen person. Det är normalt inget fel att tycka om uppmärksamhet, det är bra, men här är det fråga om en ”sjuklig” längtan efter beundran eller uppmärksamhet i alla avseenden. Det kan göra psykopaten avundsjuk eller svartsjuk när någon annan rätteligen får uppmärksamhet, och revanschen kommer då inte låta vänta på sig. Härskarteknikerna osynliggörande, nedlåtande, förlöjligande eller utfrysning kan komma som ett brev på posten.

Psykopaten kan också ha det grandiosa draget. Han eller hon tror sig själv om väldigt mycket och tror sig vara expert på allt. Vi får vi höra om dennes åsikter, om än det ena än det andra, och vi tenderar att tillfälligt krympa ihop. För vi kan känna oss så försumbara i jämförelse med den grandiosa människan. Om vi försynt försöker påtala vad vi vet i ett ämne, kommer det viftas bort som en besvärande fluga, och ämnet för diskussionen är plötsligt ett annat. Och om vi väljer att framhärda riskerar vi att bli som osynliga.

Genom s.k gaslighting kan psykopaten lägga ut dimridåer – helt enkelt skapa så pass mycket förvirring att vi till en början inte förstår vad vi utsätts för. Ena stunden känner vi oss sedda och väl behandlade av personen i fråga, för att i nästa stund inse att vi blivit totalt nonchalerade, eller utestängda från ett sammanhang där vi självklart skulle vara med. Just denna förvirring är orsaken till att det kan ta så lång tid innan vi inser vad vi är utsatta för. Andra personer omkring psykopaten, som inte är dennes offer, kommer behandlas på ett bra sätt. Psykopatens förmåga att ”spela teater” på ett enastående sätt, gör att vi inte har en chans att komma till vår rätt när vi väl fallit offer för denne.

Vilka är det då som oftast faller offer för en psykopats härskarbeteende? Tyvärr är det nog så, att det är de som är rakryggade och uppriktiga som sitter mest illa till. De som inte ställer upp på psykopatens grandiositet, mytomani eller narcissism, och som väljer att inte vara tysta och diskret glida undan. De som vågar säga ifrån.

En särskild grupp som kan få det svårt är högkänsliga personer – eftersom psykopaten så väl inser hur han eller hon kan dupera och utnyttja en sensitiv människa. Den högkänsliga har i sitt sensitiva personlighetsdrag mycket som psykopaten saknar, och kanske i någon mån behöver för att framstå som normal. Det kan då vara särskilt lockande att försöka utnyttja en sensitiv person – eller ett sammanhang med många sensitiva personer. Och eftersom den högkänsliga människan ofta uppfattas som lite speciell, är det något som psykopaten kan utnyttja. Eftersom ju denne på sitt sätt också är speciell, kanske hon eller han väljer att försöka framstå som högkänslig. Men i själva verket är psykopaten i sin personlighet raka motsatsen.

Om den högkänsliga/sensitiva inte låter sig duperas av psykopaten – ligger man lika illa till som vem som helst. Psykopaten kommer aldrig på riktigt att känna med den som är särskilt sensitiv, för han eller hon har inte ett normalt känsloliv och kan helt enkelt inte känna medkänsla och empati. I den mån det verkar som om det finns något slags normalt känsloliv – är det ett inslag i ”teaterakten” och en del i de dimridåer vi utsätts för.

Personer med psykopatiska/narcissistiska drag kan ibland tolerera varandra, och därför också stödja och ställa upp för varandra på olika sätt. Det kan göra det hela än värre och sådana sammanhang bör definitivt undvikas. Man ska såklart överhuvudtaget försöka undvika sådana personer, men det är inte alltid så lätt, och det är kanske först när man är riktigt intrasslad som man inser faktum.

Varför är det då viktigt att identifiera personer med psykopatiska/narcissistiska drag? Jo, det är viktigt för att vi ska kunna skydda oss själva, men också för att stödja andra som drabbas av psykopaters härskartekniker. Vi kan inte stilla se på när någon i vår närhet blir illa behandlad och i värsta fall tar skada av psykopatens beteende. Det är inte ovanligt att ett offer blir väldigt intrasslat i lögner och svek, och med utfrysning som påföljd. Men om vi som finns omkring, som egentligen, innerst inne, förstår att vi har att göra med en psykopat – om vi agerar och ställer upp för den som psykopaten väljer att försöka ”krossa” – då kan vi sätta stopp för en fruktansvärd händelse.

Det är väldigt vanligt att ångest och depression utvecklas efter att någon har fallit offer för en psykopat. Det finns bara ett sätt att ändra på det – att vi tillsammans ställer upp för den drabbade. Att inte ställa upp är både svagt och fegt. Även långa tider efter en sådan händelse kan vi visa vårt stöd för en medmänniska, eftersom såret kanske tar lång tid att läka. För den som själv har en sund personlighet och förmåga att vara självständig, finns det aldrig någon anledning att backa upp en människa med psykopatiska drag. När en psykopat inte får gehör för sitt sätt att vara och agera, kommer hon eller han att dra sig tillbaka och vara mer försiktig. Och det är det bästa som kan hända.

Ska man då inte vara vänlig och trevlig mot en person med psykopatiska drag? Jo, visst ska man det. Vi ska behandla alla vi möter så bra vi kan. Men när en sådan människa ger uttryck för sin falska och oempatiska sida, och är beredd att bete sig hur illa som helst mot en enskild medmänniska – då ska vi inte ställa upp på det – även om det inte är riktat mot oss själva. Vi kan inte låta psykopaters härskarbeteende vara uttryck för sanningen – och låta sanningen drunkna i mänsklig svaghet.

Om du själv har erfarenheter av det här och mår väldigt dåligt just nu – prata då med någon kunnig – och lär dig mer om saken. Om det kan vara till någon tröst så är vi väldigt, väldigt många som har tråkiga erfarenheter av människor med psykopatiska och narcissistiska drag: från skolan, praktiken, arbetsplatser, utbildningar, organisationer, föreningar, släkten, det militära, etc.

Viktigt att komma ihåg är dock att psykopati och narcissism är något som tar tid att inse och förstå – och det är absolut inte något som man lättvindigt ska slänga ur sig något om, till den som man är besviken, irriterad eller arg på.

Helena Linnerborg
Mental tränare, Livs & Sömncoach & Mindfulnessinstruktör

Under stjärnhimlen

Malmö, den 21 maj 2021

Det var nyårsdagen 2007 och vi hade en lång dags resa i Jeep över skumpiga vägar. Jag och min man och våra barn var på väg till den omanska öknen, Rub al Khali där vi skulle övernatta på en tältsäng under stjärnorna. Det blev inga restaurangbesök eller tillrättalagda pauser med sevärdheter under färden, för det fanns inte direkt något att se och det tog hela dagen att komma fram till öknen.

Vi hade inhandlat var sin mössa av märket Adidas på ett varuhus, eftersom temperaturen skulle komma att falla från ca +40° till -4°. I packningen hade vi också byxor, varma tröjor och sockar. Vantar hade vi glömt att ta med oss. I övrigt litade vi på att bli väl omhändertagna. Eftersom det var nyårsdagen var vi alla trötta, men tröttast av alla var jag. Jag hade inte sovit mer än ett par timmar under nyårsnatten och när jag sov som bäst var det dags att stiga upp för att påbörja färden till Rub al Khali.

Färden var som sagt skumpig och när jag emellanåt somnade till av den enformiga resan, vaknade jag snart av att ett hjul körde ner i en djup håla i vägen. Min man pratade ivrigt med Jeepens förare Rami, en ung och energisk man som dyrkade Zlatan Ibrahimovich. Barnen uppskattade också Rami och de försökte hänga med i samtalet med hans lite roliga engelska. Han släppte ofta ratten för att gestikulera med händerna, men han verkade ha koll på läget.

Vi anlände till det enkla ökenhotellet i skymningen och togs emot av några vänliga män. De visade oss de få faciliteter som fanns; en enkel toalett i ett skjul och varsin tältsäng med kudde, sovsäck och filt. Innan det var dags för en gemensam middagsbuffé med övriga i sällskapet, fick vi bära ut tältsängar och sängkläder till valfri plats bland sanddynerna. Barnen tyckte att detta var hur häftigt som helst och liksom alla andra i sällskapet valde vi vår sovplats med omsorg.

Vi fick en rustik kvällsbuffé som dukades upp utomhus och det var så mörkt att det var svårt att se framför sig. Stjärnorna ovanför oss ”tändes” i snabb takt. Vi kunde äta hur mycket som helst eftersom kamelgryta och saffransris och dylikt inte tilltalade övriga i sällskapet, men maten var riktigt god och vi blev en mycket uppskattad familj.

Efter middagen samlades vi runt en lägereld för att enligt tradition dricka arabiskt kaffe, äta dadlar och röka vattenpipa. Några omanska män som var på genomresa anslöt sig till vårt sällskap. Det blev en spännande konversation där runt elden och efter ett tag började männen att dansa och sjunga tillsammans med Rami, vår chaufför.

Männen framförde någon slags berättelse om en ung herde som förlorat sina får. De var mycket skickliga och framträdandet var inte på något sätt planerat. Det var fascinerande med de dansande och sjungande männen i sina vita klädnader vid lägerelden – och i bakgrunden tornade öknens sanddyner upp sig.

Men jag var så sömnig att jag knappt orkade sitta upp och jag började längta efter den där sängen ute i sanddynerna, där vi skulle ligga och beundra stjärnhimlen ovanför. Vi bröt upp från sällskapet och tackade hjärtligt, gick trevande i mörkret med en ficklampa för att hitta vår sovplats. Det var inte helt lätt. Förutom den lilla ficklampan hade vi ju bara stjärnorna som belysning. Barnen stojade som vanligt innan vi fick dem i säng. Rub al Khali kunde inte påverka den vanan.

Fullständigt utmattad lade jag mig tillrätta på tältsängen. Jag drog ner mössan över öronen och drog upp sovsäcken och den extra filten till hakan för att inte frysa. Några timmar tidigare hade jag varit matt och svettig av värmen. Jag lyssnande på min mans berättelser om stjärnbilderna ovanför och min fascinerade dotters alla frågor. Från sonens håll blev det snabbt tyst.

Vilken himmel! Det var magiskt! Det kändes inte helt verkligt. Det var så vackert att det inte går beskriva med ord. Och jag kände mig så obetydlig där under himlavalvet. Men det var på ett bra sätt.

Sömnen började övermanna mig, men jag försökte spjärna emot. Jag måste ju se på stjärnorna, det var ju därför vi kommit. Jag vaknade ett ögonblick senare, kändes det som, av att en gonggong ljöd över dynerna. Det var dags att stiga upp, fälla ihop sängen och ansluta sig till övriga i sällskapet för frukost.

Jag hade nästan kunnat ge vad som helst för att få fortsätta sova. Jag hade gärna sovit i flera dygn där under himlen, fullständigt obekymrad om eventuella skorpioner och ormar som letat frukost.

Det skulle dröja många år innan jag ens kom i närheten av den djupa och underbara sömn jag upplevde där under stjärnorna i Rub al Kali. Och på något sätt så tror jag att jag anade detta.

Helena Linnerborg
Mental tränare, Livs & Sömncoach & Mindfulnessinstruktör

Känslighet – Sensitivitet – Högkänslighet – Högsensitivitet

Malmö, den 11 april 2021

Alla har vi en känslighet som yttrar sig både fysiskt och mentalt. Den har många funktioner; som att hjälpa oss att undvika faror av alla de slag, känna in omgivningen eller för att uppleva njutning, trygghet och tillfredsställelse.

Ibland används uttrycket överkänslig, oftast för att man ser känsligheten som något negativt och kanske används det i ett nedlåtande syfte. Men det är synd att känsligheten för många fått en sådan negativ innebörd, då den är så oerhört grundläggande och viktig för människan.

Sensitivitet är ett begrepp som fått en mer positiv klang i svenskan och det för tankarna till ett nyanserat och djupt känsloliv – ett vidare och mer mångfasetterat begrepp. I kontakten med andra kan sensitiviteten/känsligheten bidra till en god social kompetens, då man också har en förmåga att känna in och förstå hur en annan människa känner eller upplever en situation.

Idag talar vi också om högkänslighet eller högsensitivitet. Innebörden av dessa begrepp är bland annat att människan tar in mer av allt från yttervärlden; intryck och information av alla de slag, men också bearbetar allting djupare och under längre tid än en genomsnittlig människa gör. Ett nyanserat känsloliv och starka känslor är mycket typiskt. De positiva konsekvenserna av högkänslighet kan vara ett rikt inre liv och en djup förståelse för livet och hur allt hänger samman. De negativa konsekvenserna kan yttra sig som att lätt bli överstimulerad, stressad eller trött. Ungefär var femte person anses ha detta medfödda personlighetsdrag enligt bl.a. Dr Elaine Arons forskning.

Ibland utsätts människan för situationer som orsakar trauma. När en högsensitiv person upplever trauma, kan det få djupa och långvariga konsekvenser. I sämsta fall kan det leda till ångest, depression och eventuell suicid. I bästa fall kan trauma ligga till grund för kreativitet och skapande i olika former.

När en ”normalkänslig” person upplever svåra trauma och dess följder, kan denne utveckla en större känslighet som i mångt och mycket kan påminna om högkänslighet. Men detta ska alltså inte förväxlas med högkänslighet/högsensitivitet, som är ett medfött personlighetsdrag. Att förstå skillnaden, kan ha betydelse vid olika former av stöd till den enskilda människans utveckling och läkande.

Att förstå skillnaden mellan personlighetsdraget och en utvecklad känslighet p.g.a. trauma, handlar också om att visa människor respekt. Idag blandas ofta dessa kategorier i olika sammanhang, i tron att det inte spelar så stor roll – eller för att man vill vara försiktig med att uttala sig, i tron att det är ett känsligt ämne.

Men det kan vara mycket som skiljer de båda ”formerna” av särskild känslighet och i enstaka fall kan konsekvenserna bli, att högkänslighet missförstås av dem som inte har kriterierna för detta personlighetsdrag klart för sig – och att den ”normalkänsliga” som har utvecklat en större känslighet under livets gång, inte erhåller rätt stöd i arbetet med att läka sig själv.

Helena Linnerborg

Mental tränare, Livscoach & Mindfulnessinstruktör

Där det inte finns positiv energi – finns det inget att hämta

Malmö, den 7 mars 2021

Det är väldigt vanligt att människor kämpar med sina upplevda problem, år ut och år in. Man kanske går i olika sorters terapier, med förhoppningen att någon gång hitta rätt – och det kan ju hända att man gör det. Någon slags terapi löser en problematik eller gör att du mår bättre – och ju bättre du mår, desto troligare är det att problemen löses av sig självt – utan att du måste kämpa för det.

En vanlig orsak till problem kan dock vara, att man envist håller fast vid något som har tappat sin energi, i rädsla att förlora något: ett sammanhang, en vän, ett arbete, social status, eller en partner. Krampaktigt håller man hårt i något som är dött, tomt, oinspirerande eller som orsakar känslomässig smärta.

Om man vågar se sanningen i vitögat och bestämmer sig för att släppa taget om allt det energilösa – en sak i taget – då kommer lättnaden, då kommer energin tillbaka, då känns det lättare att andas.

Det här är din egen process. Du ska inte blanda in någon annan i den. Ingen annan människa kan känna och förstå vad som tappat sin energi för dig.

Du behöver inte vara rädd, det finns ingenting att frukta. Du ger plats för ny energi och du tar till dig allt du önskar genom att öppna upp och ge det plats. Nya sammanhang, nya vänner – och nya spännande projekt kommer fylla ditt liv.

Helena Linnerborg
Livscoach, Mental tränare, Mindfulnessinstruktör

Något som glittrar till...

Hagestad, den 29 december 2020

Nog är det så att man känner lite hoppfullhet och ser ett ljus i tunneln, nu när vaccinationerna har inletts och sakta men säkert rullar på. Kanske kan vi också ta vara på de insikter vi fått under pandemin och ha nytta av dem i framtiden. Kanske är vi många som går stärkta ur krisen och som kommer ta vara på livet ännu bättre framöver.

Oavsett hur stor sak vi gör av det nya årets inledning, är det för oss alla en ny start. Och för oss som är intresserade av mental träning, är det ett ypperligt tillfälle att ta vara på. Själv har jag skrivit ner såväl planer som mål – allt baserat på min personliga inspiration.

Om du inte känner någon inspiration, är det viktigt att först bara slappna av och att vara mer närvarande i kroppen än i tankarna. Fokusera på din andning en stund emellanåt – men också på ditt hjärta. Lyssna inåt. Finns det något där som värmer? Något som glittrar till? Eller har det tänts en låga som brinner allt starkare, för varje gång du riktar din uppmärksamhet mot den?

Med stöd av det där som du finner inom dig, hur litet det än må vara, kan du smida dina planer och sätta upp personliga mål. Bry dig inte om vad andra gör. Bry dig inte om andras planer just nu. Det är viktigt att ha sina egna!

Man kan sätta upp mål på många olika sätt, men själv är jag väldigt förtjust i mål baserade på inspiration och med känslor som måttstock. När jag känner att det glittrar och brinner riktigt mycket inom mig, då är jag på god väg mot mitt mål. Men målet är oftast inte en slutdestination för mig, utan en väg att fortsätta följa.

Testa att sätta upp planer och mål baserade på din personliga inspiration. Var kreativ och gör det mer och mer konkret efterhand, med utvalda ord, känslor, färger, miljöer, människor, sammanhang, etc. Antingen en enkel plan och ett enkelt mål eller mer avancerat.

Det skulle kunna utvecklas enligt följande enkla exempel: Jag slappnar av och det glittrar till mer och mer inom mig under några dagar. Jag känner inspiration och jag väljer ordet ”glädje” som mål. Efterhand finner jag ord som är viktiga att fokusera på för att jag ska utveckla mer glädje. Ex. spontanitet, kreativitet, lättnad, vänskap, etc.

Jag väljer färgen cerise, bara för att jag känner starkt för den färgen just nu. Vidare väljer jag människor som är inspirerande för mig, och jag ser för min inre syn de miljöer och de sammanhang där jag skulle kunna finna dem. Jag söker mig mer och mer till dessa miljöer och sammanhang – blir själv ännu mer inspirerad och känner glädjen spira. Jag har nått mitt mål (men fortsätter på vägen jag valt).

Det är alltså väldigt givande att lyssna inåt för att fånga det som glittrar till – och att göra något av det. Målet kan såklart handla om precis vad som helst och vägen dit kan se ut på olika sätt. Det viktiga är att inspirationen leder dig framåt.

Gott nytt år!

Helena

Vill du sova bättre?

Hagestad, den 18 augusti 2020

Det är väldigt vanligt med sömnstörningar av varierande grad och ofta lever vi med problemen under långa tider. Man hoppas helt enkelt att det ska bli bättre och vanligtvis blir det så, kanske när hösten kommer eller efter en intensiv arbetsperiod. I bästa fall kan regelbunden träning lösa det hela. Men det är vanligt att sömnproblemen kommer tillbaka, kanske periodvis, och att sömnen blir sämre och sämre för varje period av insomni.

Det finns idag mycket tips och goda råd om vad man kan göra för att förbättra sömnen. Det kan vara allmänna sömnhygieniska råd och sömnexperters råd. Alla dessa råd är normalt mycket bra i sig – men om vi har hamnat i en fördjupad sömnproblematik, går det inte att komma ur denna genom att lite planlöst testa olika saker. Och detta beror bland annat på att när vi testar något med syfte att börja sova bättre, så bygger vi också upp en förväntan om att vi hittat lösningen. Man kanske väljer att lyssna på något avslappnande och somnar fint flera kvällar i rad, men plötsligt infinner sig sömnlösheten igen, vilket leder till stress och besvikelse.

Sömnfunktionen är en livsnödvändig funktion som inte bör störas. Stress och andra påfrestningar stör sömnfunktionen i allra högsta grad, men det är också så att vi stör den genom att vidta åtgärder där vi bygger upp en förväntan om att sova gott med hjälp av just den åtgärden. Om vi under långa tider, kanske i flera år, ägnar oss åt åtgärder kring sömnen som är kopplade till en förväntan – kan det leda till mycket svåra sömnstörningar.

Det finns i princip alltid en stressproblematik i grund och botten. Det kan handla om mer tillfälliga stressreaktioner, men det kan också vara så att man är mer eller mindre kroniskt stressad. När vi utvecklat en svår insomni måste först och främst denna stressproblematik ses över, oavsett vad det är som orsakar den. Det finns stressorer av alla de slag och det kan handla om inre eller yttre stressorer: kroppsliga eller emotionella påfrestningar eller yttre faktorer som hög arbetsbelastning, ekonomiska problem eller exkludering. Ibland kan en människa uppleva många olika stressorer på en gång, som vid separation, arbetslöshet, sjukdom eller andra typer av krissituationer. Men det går alltid att hitta sätt att slappna av, vilka påfrestningar man än har i livet.

Jag har själv erfarenhet av riktigt svåra sömnstörningar – som jag lagt bakom mig. Under tiden som problemen eskalerade, fram till att jag fick hjälp vid en bra sömnklinik, tillägnade jag mig all den kunskap som behövs för att sedan själv kunna hjälpa människor med insomni. Jag kan inte säga att jag är tacksam för det jag gick igenom, för det var en väldigt svår tid, men jag är glad för min kunskap och min goda förmåga att hjälpa andra med detta plågsamma tillstånd.

Om du har problem med sömnen, kan du få coachande samtal med inriktning på insomni vid min mottagning. Tillsammans gör vi ett program som du ska följa en tid. Det brukar räcka med några samtal och några veckor, för att få tillbaka den goda sömnen. Vid behov tar jag även emot under kvällar eller lördagar. För kontakt och tidsbokning, E-post: info@linnerborg.se

Du kan också följa min sida: @sovabattre på facebook. Men där får du endast lite tips kring sömnen, vilket inte räcker vid svårare insomni.

Varmt välkommen!

Helena

Ett annorlunda liv – från den ena dagen till den andra

Hagestad, den 2 juli 2020

Ett sätt att snabbt skapa stora förändringar i livet är att helt enkelt göra riktigt gott om plats för nytt innehåll. Många gånger försöker vi skapa förändring genom att knöka ihop det nya med det gamla, stapla aktiviteter på varandra, och man känner sig kanske ännu mer stressad än man gjorde tidigare. Och vad är det då vi plockar bort för att skapa lugn och känsla av kontroll? Jo, det nya, för att istället fortsätta med de gamla vanorna. Allt det invanda sedan lång tid tillbaka. Försök därför att ha en period med mer eller mindre fritt i kalendern, för att ge plats till nya aktiviteter eller ett annat sätt att leva. Men glöm inte att komma överens med andra i familjen och att ge dem samma stora frihet att välja.

Sätt en intention för perioden och en eller flera intentioner för de enskilda dagarna. Planera in aktiviteter i stora drag så att det finns utrymme för valfrihet, nya initiativ och spontanitet. Tänk först på helheten och välj därefter aktiviteter utefter den. Gå sedan in i de viktiga detaljerna, så att du lyckas med att skapa det du vill ha. För det är faktiskt du som skapar ditt liv, det är inte bara omständigheterna som tvingar dig till det du gör. Livet består av små och stora val precis hela tiden. Givetvis har du plikter och hänsyn att ta till andra, men det är ändå så att du hela tiden gör något slags val. Reflektera gärna över det en stund.

Själv har jag nu ett antal dagar i mitt sommarhus, mer eller mindre på egen hand. Jag fyller mina dagar med yoga, meditation, hälsosam och enkel mat, träning, skrivande – och att lyssna på intressanta sommarprat, webbinarier, etc. Detta är också ett utmärkt sätt att träna på att vara själv, utan att jag för den skull känner mig ensam eller uttråkad. Jag har hur trevligt som helst och jag tror att det kan vara bra för alla att ta några dagar på egen hand ibland, och att fylla dem med sådant som man längtar efter.

När vi under arbetsamma perioder känner oss stressade och trötta, går det inte att bara trycka in lite avstressande aktiviteter i programmet för att varva ner. Återhämtande aktiviteter kan inte göras under tidspress. Det funkar inte så. Och därför kan några dagar på egen hand, med egen planering, göra att du förstår hur det faktiskt fungerar. Du behöver komma ner i varv fullständigt för att batterierna ska laddas. Du kan sedan planera med större medvetenhet i vardagen, så att du lättare lyckas med den viktiga återhämtningen.

När du kommer på dig själv med att sitta och lyssna på koltrasten om kvällen, eller titta på molnens formationer, hur de mörknar och tornar upp sig för ett sommarregn – då har du på allvar varvat ner. När du struntar i det som skulle göras och istället fortsätter läsa boken, blir sittande för att lyssna på någon berättelse eller själv reflekterar över något du kom att tänka på, när dagar och kvällar känns härligt långa – då har du hittat tillbaka till dig själv. Då är du i kontakt med ditt inre och får också bättre kontakt med det yttre. Relationerna förbättras, intuitionen och fantasin förbättras – och därmed förmågan att planera och lösa problem. Du blir avspänd och får bättre kontakt med din humor, vilket gör att du avdramatiserar och skapar distans till problem och konflikter.

Helena

Den goda självkänslan är närmare än du tror

Malmö, den 29 maj 2020

Självkänslan är som ett nav i den mentala träningen – och i den personliga utvecklingen. Självkänsla handlar om mina tankar om mig själv och mitt värde. Vad har jag för tankar? Är de positiva eller är de negativa? Är de vänliga och omtänksamma – förstående och uppmuntrande? Eller är de ovänliga och nonchalanta – oförstående och nedvärderande. En känsla av lågt egenvärde är ganska vanligt och därför jagar många efter yttre attribut, som man tror eller hoppas ska höja det egna värdet.

Hos riktigt små barn är självkänslan inte bara utmärkt, den är självklar, den finns där så fort barnet börjar uppfatta sig själv och omvärlden. Så länge barnet får de grundläggande behoven tillgodosedda, utvecklar det kärlek till sig själv och andra – och en gränslös glädje. När barnet börjar krypa, gå och springa, är det stolt och visar glatt sina nya färdigheter. Om och om igen. Att alla andra barn visserligen utvecklas på samma sätt spelar ingen roll, barnet tvivlar inte på sig själv eller på någon annan. Barnet utvecklar mer och mer tillit till sin egen förmåga, det vill säga självförtroende.

Många barn börjar första klass med glädje och kanske lite pirr i magen. Själv älskade jag första klass och jag tyckte så mycket om min fröken, Britt. Jag fick en bästis som hette Anne-Lie och jag minns den tiden med värme – alla roliga lekar och allt bus vi gjorde tillsammans. Det var 70-tal och jag tillbringade mer tid i skolan än jag skulle och fick lite skäll för det. När jag var tolv år promenerade jag glatt till skolan en morgon; jag var så glad, solen sken och jag hade ny jeansjacka och nagellack. Jag kände mig så fin och såg fram emot skoldagen. När jag mötte de andra som anlänt före mig, vräkte en av pojkarna häftigt ur sig: Vad fan är du så jävlar glad för? Det blev tyst, ingen sade någonting – tjejerna teg och tittade ner i golvet. Jag slocknade fullständigt och kände mig skamsen. Jag lärde mig att det inte bara är att vara glad så där utan vidare, jag måste ha rätt anledning att vara glad och kanske tillåtelse från andra. Där fanns säkert någon annan som fick vara glad när hon eller han ville, utan att fråga om lov, men det gällde inte mig denna dagen.

Vi har alla varit med om otaliga situationer, särskilt under uppväxten, där omgivningen på något sätt förklarat eller antytt att vi var fel på något sätt. Och kanske sjönk successivt självkänslan som från början varit alldeles utmärkt. Jag tycker att exemplet ovan är bra för det visar hur små saker det kan handla om – petitesser – men vad gör de inte med oss? Vi börjar passa på oss själva och kollar av omgivningen noga: så att vi är rätt, gör på rätt sätt och för guds skull inte gör fel. Och vi kan därmed få dåligt självförtroende. Vi vågar inte testa att göra en massa saker, för om vi gör fel så känns det som en katastrof och känslan av egenvärde sjunker.

Den som varit mobbad under uppväxtåren har haft det särskilt tufft och har mer eller mindre varit utsatt för psykisk misshandel. Kanske även fysisk misshandel. Jag vågar knappt tänka på hur många som kanske lämnat det här livet eller börjat dricka, etc. på grund av psykisk misshandel. Ibland går det inte att hämta tillbaka det som gått förlorat.

Men många av oss har utvecklats till mer eller mindre trygga vuxna och vi känner tillit till oss själva – även om självkänslan eller självförtroendet kan svikta ibland fungerar vi på det stora hela bra. De som inte utvecklat en inre trygghet kommer däremot kämpa på olika sätt med sig själva och kanske hitta sätt att kompensera. Men egentligen är det ganska lätt att jobba med sig själv för att bli tryggare och starkare. Det är en viljesak, det handlar om att bestämma sig och att ta ett första steg, och jag är övertygad om att alla kan utvecklas om man verkligen vill.

Ibland möter vi ju tyvärr vuxna människor som kompenserar sin dåliga självkänsla genom att skada andra. Det kan handla om härskarbeteende; mobbing och självhävdelse i tron att den egna personen då framstår som bättre. Det gör den såklart inte i sådana fall – men det krävs en mycket god självkänsla och ett mycket gott självförtroende hos var och en av oss, för att tryggt avfärda ett sådant beteende. Men det behöver inte handla om en aktiv handling från den med härskarbeteende; att underlåta att bekräfta en annan är inte ovanligt som en följd av låg självkänsla.

Egentligen så har vi allt det där goda och värdefulla inom oss, det har vi alla. Det fanns ju där från början – så varför skulle det vara borta? Inte kastar man väl bort den goda självkänslan eller trampar och sparkar på sitt eget värde. Inte säger man till sig själv: Nu ska du ha en sak klart för dig, du är totalt värdelös och det har du alltid varit! Nej, man gör ju inte det.

Under livets gång får vi ta emot en massa ”skräp” som kastas på oss av andra, sådant som egentligen är deras sak. Det kan exempelvis handla om en tung ryggsäck med alla tillkortakommanden i livet, som man på olika sätt agerar ut med stöd av jantelagen. ”Du ska inte tro att du är något bara för att”... Den ryggsäcken är inte din eller min börda. Vi har bara råkat komma i vägen under livets gång. Men vi kan borsta av oss allt det där skräpet och gå vidare – och stolt bära den goda självkänslan och det goda självförtroendet, som hela tiden har funnits djupt inom oss.

Vi ska försöka ha en attityd gentemot varandra som säger: Jag är okej och du är okej. Vi ska alltså varken förminska eller förstora en annan människas betydelse – eller vår egen betydelse för den delen. För det är så vi skapar goda relationer – och det gäller i precis alla sammanhang. Med en sådan attityd kan vi stödja varandra och dela med oss av egen framgång.

Helena

Högkänslighet – en viktig faktor vid sömnstörningar

Malmö, den 26 april 2020

En högkänslig person löper sannolikt en större risk att drabbas av sömnstörningar. Förmågan och tendensen att djupt bearbeta intryck och information av alla slag, kan göra att det tar längre tid att slappna av efter dagens aktiviteter och händelser. Är man överstimulerad, hinner man kanske inte varva ner ordentligt innan det är dags att lägga sig för att sova. Jag kan därför se vikten av att koppla ihop sömnstörningar med det högkänsliga personlighetsdraget.

Den som är högkänslig och har problem med sömnen, bör se över sina levnadsvanor så att dessa är anpassade till personligheten. Det måste finnas tid för återhämtning av olika slag – både i form av kortare inslag under dagen, men också under längre tid någon gång emellanåt. Förutom återhämtning är det viktigt att få utlopp för starka känslor; den emotionella mottagligheten i kombination med tendensen att uppfatta det subtila, är inte sällan en stor utmaning. Starka känslor kan utvecklas till kluster som kan vara svåra att reda ut och lägga bakom sig.

Känslomässiga problem hanterar man bäst genom att prata ut på ett omsorgsfullt sätt. Men det behöver inte alltid handla om långa samtal, utan snarare att efterhand vid förekommen anledning, berätta hur man har uppfattat något och hur det känns. Många gånger får man då en feedback som är både klargörande och lugnande. Självkänsla och känsla av egenvärde är också faktorer som har betydelse för sömnen. En låg självkänsla och ett sviktande egenvärde kan leda till oro, ångest, stress och depression – vilket i allra högsta grad påverkar sömnen.

Återhämtning efter olika typer av prestationer eller upplevelser är viktigt, och det kan handla om att dra sig tillbaka på det sätt man själv uppskattar och finner lämpligt. Att som högkänslig se till att få återhämtning är ett sätt att ta ansvar för sig själv – men också för sitt arbete och sin familj. För är man ständigt stressad eller överstimulerad kan det på sikt leda till någon form av ohälsa. Men det handlar inte bara om stress och överstimulering; den typiska, djupa reflektionen är också ett behov som kräver sin tid och stillhet.

Vill man göra mer för att återhämtningen ska optimeras finns det mycket att välja på. Att spendera tid i skogen är bland det bästa man kan göra, det ger en mycket god mental vila och det påverkar kroppen positivt. Man måste inte nödvändigtvis gå långa sträckor, ännu viktigare är själva vistelsen i skogen med sinnesintryck och stillhet. Att promenera längs havet och stranden är också bra, med kläder och solglasögon som skyddar mot solen. Mycket solljus kan också göra oss överstimulerade och störa sömnen.

Djupandning är lugnande och välgörande på många sätt och det ger dig mer energi. En teknik för djupandning har du dessutom med dig överallt. Passa på i skogen, i parken eller vid havet, att fylla lungorna med luft och att sakta blåsa ut den. Regelbundna djupandningsövningar gör också att man blir mer medveten om spänningar i kroppen. Att träna på att bli mer avspänd i kroppen minskar trötthet och ger mer energi – att vara full av energi under dagen är viktigt när vi vill förbättra sömnen.

Trädgårdsarbete tidigt på dagen ger en perfekt kombination av ljus, fysisk träning och små naturupplevelser. En stunds meditation i det gröna saktar ner och medvetandegör – du förstår vad som är viktigt och vad som inte är viktigt.

Bra förutsättningar för en väl fungerande sömn skapar man alltså genom en aktiv livsstil – ett mentalt lugn – och med inslag av olika former av återhämtning. Men det är inte alltid så lätt att få till en balans om tidsbrist och trötthet kommer i vägen. Tänk på att återhämtning ger djup vila och energi, och att även korta stunder räknas.

Återkommande sömnstörningar kan vara en signal om att man är i någon form av obalans eller att man är kroniskt stressad. Allvarliga sömnstörningar är en mycket stark signal om detta. Min erfarenhet är, både från mig själv, mina klienter, och från sömnläkares expertis, att känslolivet är den allra viktigaste faktorn. För högkänsliga människor kan konflikter och känslomässiga problem bidra till svår stress.

Men vi klarar oss under långa tider med dålig sömn, vilket inte alltid framgår av medias artiklar om sömnproblem. Det är viktigt att veta det, så att man inte problematiserar onödigt mycket och blir rädd för vad som ska hända vid för lite sömn. Hjärnan har reservkapacitet vid utebliven sömn och den ser till att vi får den mest nödvändiga djupsömnen, även om vi sover ytterst lite.

Det är också viktigt att veta, att sömnfunktionen är en livsnödvändig funktion som normalt reglerar sig själv och fungerar utmärkt, utan att vi behöver göra något för att det ska ske. Vi gör därför bäst i att inte störa sömnfunktionen, där olika orsaker till överstimulering eller stress är det allra viktigaste att beakta. Det handlar alltså om att eliminera orsaken till stress eller överstimulering – inte att släta över den med hjälp av avslappningsprogram när man ska sova. Program för djupavslappning är mycket bra att använda regelbundet, men då ska man utöva avslappningen under dagen, senast 16.00.

Om man har haft svåra sömnstörningar i flera år, kan det vara svårt eller till och med omöjligt, att komma tillrätta med problemet på egen hand. Då kan stöd av professionell sömnexpertis och psykolog vara nödvändigt. Det finns många sätt att angripa problemet och det gör man lämpligast genom många olika förändringar och aktiviteter under en sammanhängande period.

Just nu är vi alla mer eller mindre stressade av den pandemi som drabbat oss. Den är mycket skrämmande och vi vet inte hur länge krisen kommer vara. Vi kan vara rädda för att närstående ska drabbas illa, att man själv drabbas och att hela samhället och världen skadas mycket svårt. En sådan stress kan göra att man får svårare att somna eller att man vaknar mitt i natten utan att somna om. Normalt sett tar vi igen förlorad sömn längre fram och under tiden krisen fortgår vänjer vi oss så sakta. Det kommer också fler och fler ljusglimtar som lugnar och gör oss hoppfulla.

Helena

Högkänslighet – ett viktigt personlighetsdrag

Malmö, den 25 februari 2020

Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos cirka 20 procent av alla människor. Den vetenskapliga termen är ”sensory processing sensitivity” (sensorisk bearbetningskänslighet). Högkänsliga personer har fyra gemensamma egenskaper, men som kan yttra sig i olika grad beroende på individ: djup bearbetningsförmåga, sensitiv uppfattningsförmåga, emotionell mottaglighet och har lätt för att bli överstimulerad.

Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är känsligare än hos genomsnittet, vilket gör att man är extra mottaglig i sin emotionella och fysiska miljö. Man lägger märke till mycket mer, tar in mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Det kan vara svårt att filtrera allt inflöde och det gör att man behöver mer tid till att smälta intryck och information. Man kan lätt bli överstimulerad och det är därför viktigt att man anpassar livet så gott det går. Högkänsligheten kan variera i styrka beroende på person och under livets gång. Och det är viktigt att komma ihåg att högkänsliga personer kan vara väldigt olika varandra, beroende på andra personlighetsdrag och allmänna utveckling i livet.

En högkänslig människa är normalt, om hon utvecklats gynnsamt, samvetsgrann, omtänksam och empatisk. Intuitionen kan vara mycket stark, liksom förmågan att så att säga, läsa mellan raderna. Det är också vanligt med ett rikt inre liv, djupsinnighet, en god kreativitet och skapande förmåga.

Den som har haft en trygg och gynnsam barndom och en bra utveckling i livet, har förmodligen en stor tillgång och glädje av det högkänsliga draget. Men alla har inte haft det lika gynnsamt i livet och har kanske inte den känsla av trygghet som vi behöver ha för att må och fungera väl.

En del högkänsliga personer blir överstimulerade och stressade, i situationer och sammanhang som de icke högkänsliga och mer robusta, lätt kan hantera. En intensiv dag på jobbet kan vara mer än nog och det är då lämpligt för den mer sensitiva att ägna kvällen till återhämtning av något slag. En helg med vänner och mycket aktiviteter kan på samma sätt leda till överstimulering och trötthet.

Om man misstänker att man är högkänslig, är det viktigt att läsa lite om personlighetsdraget och att göra ett test med frågor. För är man högkänslig, men ändå ignorerar behovet av återhämtning och att anpassa livsstilen, då kan det leda till hälsoproblem. Man kan bli mer och mer uttröttad och sliten, och man hamnar kanske så småningom i en utmattning. Sömnstörningar kan också vara en tydlig signal om att man på något eller på många sätt, inte lever i linje med personlighetsdraget.

Om man är högkänslig bör man intressera sig för en hälsosam livsstil i största allmänhet, med en bra kosthållning och försiktighet med coffein och alkohol. Det är viktigt att lugna och balansera nervsystemet, och det gör vi genom stillsam återhämtning som exempelvis yoga, meditation och vistelse i naturen. Att lyssna till sin inre röst eller intuition är också väldigt viktigt – så att man lever i linje med de egna behoven. Man ska alltså undvika att ständigt anpassa sig efter andra, för då är det lätt att hamna fel.

Vill du läsa mer om högkänslighet så rekommenderar jag följande litteratur: Den högkänsliga människan av Elaine N. Aron, Högkänslig... än sen då? Av Else Marie Bruhner, Sensitiva barn av Prinsessan Märtha Louise och Elisabeth Nordeng.

Sveriges förening för högkänsliga SFH, bidrar på olika sätt med information och kunskap om högkänslighet.

Helena

Nätverk för högkänsliga företagare

Malmö, den 15 januari 2020

Till våren startar jag ett nätverk för högkänsliga företagare i Skåne. Och vad är det då för mening med det? Måste högkänsliga personer särbehandlas på något sätt?

Det kan vara så att man blivit egen företagare av den anledningen att man då kan planera arbetet på det sätt man själv vill och för att man vill leda sig själv istället för att bli ledd av någon annan. Det måste inte innebära att man arbetar mindre, inte på något sätt, men det blir lättare att ta hänsyn till de egna behoven, som exempelvis återhämtning.

Högkänsliga personer kan vara känsligare än andra för olika typer av störningar i arbetsmiljön. Och vi har inte kommit så långt i samhället och på enskilda arbetsplatser, att man tar hänsyn till människors olika behov. Men när de mer sensitiva har möjlighet att arbeta ostört och på det sätt man själv önskar – då arbetar man som bäst.

Nackdelen med att arbeta i eget företag, om man är själv eller bara några få, är såklart att det kan bli lite tyst och ensamt. Det beror förstås på vad man mer exakt arbetar med, men många gånger kan det finnas ett behov av att prata med andra som har liknande omständigheter och intressen. Behovet att dra sig tillbaka för att arbeta på egen hand, beror normalt inte på att man inte är social eller har en social kompetens. Högkänsliga har många gånger en mycket god social kompetens, men samvaron med andra behöver vara mindre intensiv för att man ska få ut något av den.

Självklart är högkänsliga personer olika och vissa av oss kan tycka att det är kul att ”vara med de andra” emellanåt. Men som med det mesta här i livet behöver man hitta en balans som funkar, så att man kan må så bra som möjligt. En del är introverta och andra är extraverta på en glidande skala, och det handlar om var vi hämtar vår energi. Och ny energi måste vi alla ha om vi ska orka tuffa på i livet.

Vi sensitiva har också ett stort behov av att fördjupa samtalet. Vi vill gärna tala om det vi finner intressant och meningsfullt. Vi blir lätt uttråkade och trötta av lite ytligare snack, men självklart måste man börja i någon ände för att successivt fördjupa ett samtal. En del tycker om att mest lyssna på andra, man kanske inte har något att säga just för stunden, men efter en tag så kommer det – en intressant reflektion över det man tagit del av.

Om man vill ha inspiration, ny input och nya perspektiv – då ska man träffa andra som önskar samma sak. Man vet aldrig vart ett första samtal kan leda – kanske till ett lyckat samarbete – eller till en riktigt god vänskap. Om inte annat en fin gemenskap oss högkänsliga emellan.

Högkänsliga Företagare i Skåne startar fredagen den 27 mars i Malmö. Vi börjar med en festlig liten lunch och pratar sedan ihop oss om framtiden. Är du en högkänslig företagare som önskar delta, är du varmt välkommen att höra av dig till mig, Helena Linnerborg, på mail, för att presentera dig själv helt kort. Begränsat antal deltagare!

Anmälan: info@linnerborg.se

Helena

Vad du än gör så kommer den – julen

Malmö, den 22 december 2019

Det är inte alltid det känns sådär riktigt bra när julen nalkas. Å andra sidan är det ett ganska märkligt krav man har på sig själv – att det ska kännas bra bara för att det snart är jul. Men jag tror att det smusslas lika mycket med både ilska och sorg som med julklappar till nära och kära. Det smusslas lika mycket med ilska och sorg som med välsmakande och lugnande drycker.

Det är något med vårt julfirande som rimmar illa med känslolivet. Det är som om julen innehåller en lång, lång rad med triggers som inte går att komma undan. Hur jag än gör finns de där, jag kan inte gömma mig, jag kan inte springa därifrån.

När vi i juletid ska vara sådär extra gulliga mot varandra, blir man ibland brutalt påmind om motsatsen, man minns alla svek man utsatts för under livets gång och det sätter känslorna i gungning. Kanske blir man också själv en svikare, när man sluter sig inom sitt skal för att inte såras ännu en gång.

Men julen inför det nya året 2020 är annorlunda. För mig är den dränkt i djupt allvar inför klimatets hot mot mänskligheten. Eller snarare mänsklighetens hot mot klimatet. Förhoppningsvis är den det för alla, även för de som utåt sett förnekar att vi står inför ett mänskligt vägskäl. Men antingen gör vi nu alla vad vi måste och kan, eller så gör vi inte det och då kan vi lika gärna sluta att längta efter barnbarn och mysigt julfirande.

Vi ska strunta i svek och oförrätter, vi ska njuta av allt vi kan under julen och vi ska visa omtanke om alla vi känner och några till. Och vi ska alla inse vad vi har för slags utmaningar framför oss.

Med önskan om en fin jul och ett gott nytt år till dig, kära läsare!

Hoppas vi ses under 2020!

Helena

DN.se/klimatet just nu
WWF
Naturskyddsföreningen
Naturvårdsveket

Ta vara på möjligheter till goda samtal

Malmö, den 9 november 2019

Ett sätt att höja sin energi och glädje i livet är att ägna sig åt goda samtal. Spontana eller planerade samtal – det spelar ingen roll. I det goda samtalet med en annan människa finns en intention att verkligen nå fram till varandra, att se varandra helt och fullt, och en vilja att verkligen lyssna. I det goda samtalet växer vi som människor, vi utvecklas och förbättrar vår förmåga att lyssna in. När jag känner att den andra bryr sig om mig, blir jag själv mer generös och omtänksam. Jag kan känna en djup och innerlig glädje som är som näring till själen.

Samtalet kan i princip fortsätta i de egna tankarna. Den andras ord och intentioner lever kvar i mig, som ett stöd för fortsatt reflektion och utveckling. Även i de fall där man inte kommer träffas igen, kan samtalet ha stor inverkan på mig i långa tider. Kanske för resten av mitt liv.

Vi har alla, minnen av goda samtal med människor vi aldrig kommer glömma, men skulle jag ändå glömma så påminns jag förr eller senare. Orden, känslan och närvaron kommer över mig igen, och det kan kännas som om tiden stått stilla. Miljön, sådan som den var vid tillfället, har etsat sig fast i minnet.

Det professionella samtalet är såklart en sak för sig, men även där måste det finnas samma goda intention från båda parter för att det ska bli riktigt givande. Och har man verkligen nått fram till varandra, så finns det all anledning att träffas igen. Och många gånger kan det kännas som att man bara fortsätter där man senast slutade, samtalet är en process, i bästa fall i en uppåtgående spiral.

Ibland lyssnar vi på andras samtal – ja, det är ju ibland omöjligt att inte göra det. När jag själv sitter tyst i något sammanhang, nära andra som oblygt pratar på. För en stund får jag ta del av en liten bit ur kanske helt främmande människors liv. Det kan vara intressant, spännande eller hur roligt som helst. Jag kanske till och med lär mig något av att lyssna utan att själv blanda mig i; tålamod, acceptans och egen reflektion över det jag tar del av. Kanske öppnar sig en dörr till något nytt för mig – något som jag aldrig tänkt på tidigare.

Vid ett tillfälle stod jag i ett tätt folkvimmel i pausen vid en föreläsning – med en kollega och pratade. Jag åt på ett äpple som jag lyckats få fatt i, i förbifarten. Plötsligt hör jag vad en man som står bredvid mig säger till sin kompis: Varför står man i kön till frukten och äter på ett äpple? Varför gör man det? Kan du fatta det? Hans sällskap svarade inte något särskilt, bara skruvade lite på sig och muttrade något. Mannen som verkade väldigt störd på mig, upprepade samma frågor igen och jag fick god lust att vända mig till honom och svara: Jag samtalar med min kollega som kanske snart också får sig ett äpple eller ett glas med vatten. Och vem vet, jag tar kanske ett äpple till! Men jag sa ingenting. Jag var så totalt förundrad över hur någon kunde störa sig så på att jag stod på ”fel plats” och åt ett äpple. Jag kom att fundera över om det för honom var en djup reflektion och i så fall hur otroligt olika våra reflektioner kan vara. Om en människa kan störa sig på att jag äter ett äpple på fel plats – vem kan då inte störa sig på det jag reflekterar över och skriver ner i detta forum! Men jag är tacksam över att jag fick ta del av mannens samtal, det satte klart och tydligt banala reflektioner på kartan för mig.

Helena

Lägg förväntningarna åt sidan – för alltid

Malmö, den 13 oktober 2019

Få saker tar så mycket energi från oss som besvikelser. När förväntningarna vi har på någon eller något inte infrias. Visst, det kan vara så att vi har för höga förväntningar eller att de bygger på felaktiga grunder, men de kan också vara välgrundade och högst rimliga.

Om jag tillhör de som alltför ofta blir besviken är det bäst att göra en förändring i mitt eget förhållningssätt. Om jag helt enkelt slutar med att ha särskilda förväntningar på andra människor och på livet i stort, då blir jag inte besviken. För en sak är helt säker, jag kan inte ändra på andra människors sätt att tänka och resonera, deras prioriteringar och beslut. Jag kan inte heller göra något åt livets ofta överraskande händelser.

Det här låter kanske lite resignerat men jag menar inte alls att man ska ge upp. Det är bara det att vi ofta har för stora förväntningar, och det är inte det bästa sättet att leva.

Om jag lever mitt liv med ett mer öppet förhållningssätt, där jag är fullt beredd på överraskningar och nya planer, då kommer jag bli positivt överraskad när bra saker händer. Och jag kommer bli riktigt glad när andra håller vad de lovat och gör det de ska. Ibland blir det kanske mycket bättre än jag någonsin kunnat föreställa mig.

Det kan finnas hundra skäl till att andra inte gör det jag tror de ska göra eller det jag tycker att de borde göra, och om jag försöker lägga an ett bredare perspektiv på situationen så kanske jag kan känna att det inte spelar så stor roll. Och här kan jag ha hjälp av att inse hur förunderligt livet egentligen är – det är inte på något sätt givet var jag kan hämta det jag behöver- och det jag vill ha i mitt liv.

Om jag har något som är särskilt viktigt för mig, så ska jag inte vara så säker på att andra förstår det – inte ens om jag verkligen har försökt förmedla det. För vi är idag omgivna av galet mycket information och människor har stressiga liv. Och om jag vill att någon ska uppfatta och ta till sig vad jag säger, så måste jag försäkra mig om att denne verkligen lyssnar på mig, så att inte vederbörande helt missar min poäng eftersom man istället lyssnar på sina egna tankar om det jag säger. Men även om jag gör allt jag kan för att bli förstådd är det inte säkert att det hjälper, det kanske helt enkelt inte finns någon vilja.

Mitt liv är bara mitt och jag lever för att göra min livsupplevelse så bra som möjligt och andra lever för att göra sina livsupplevelser så bra som möjligt. Det är bara så det är.

Helena

Psykisk ohälsa i fokus

Malmö, den 17 september 2019

Vi har äntligen fått ett stort fokus på den växande psykiska ohälsan hos framförallt unga, och det är sorgligt att så många unga kvinnor och män mår psykiskt dåligt. Det handlar ofta om stressrelaterade problem eller depression, och ibland går det så långt som till diagnoser som utmattningsdepression eller utmattningssyndrom. Kunskapen kring diagnoser och problem som följer med dessa ökar, men det kan vara svårt att få rätt hjälp i tid och framförallt att få tillräckligt mycket stöd.

Oavsett vad man sysslar med eller hur gammal man är, så är det viktigt att veta följande: Det går inte att ständigt pressa sig själv, från morgon till kväll, utan att ha pauser och lediga dagar för återhämtning. Och när vi är mycket aktiva så ska åtminstone en del av aktiviteterna ge energi tillbaka. Att pressa sig själv till att vara superduktig inom något man inte tycker är roligt eller intressant, är alltså ingen bra idé om det är det enda man gör.

Detta måste man tänka på inom skolan. De unga behöver slappna av och ha roligt tillsammans. Men en massa håltimmar i schemat behöver inte nödvändigtvis innebära att man slappnar av och har roligt. Många kämpar på med en känsla av att allt står på spel eller att man måste leva upp till mycket för att lyckas socialt. Man behöver avdramatisera allt detta. Skolan ska handla om positiv, intensiv inlärning och att därefter få möjlighet att slappna av. Det ska handla om att se och förstå, både sitt eget och andras värde. Och genom att utveckla en god självkänsla och gott självförtroende, kunna acceptera- och umgås med samtliga i klassen. De unga behöver lära sig vad psykisk ohälsa är och vad konsekvenserna av denna kan bli, och att man kan förhindra sådana problem. Man behöver också lära sig vad psykisk hälsa är och hur man uppnår och bibehåller den. Detta är kunskap som är nödvändig innan man ger sig ut i vuxenlivet med allt det ansvar som det innebär.

Som ung vuxen kan ett heltidsarbete med ansvar vara mer än man orkar med. Här är det viktigt att föra en dialog med kollegor och chefer. Det är viktigt att man utför de arbetsuppgifter man ansvarar för, men inte nödvändigtvis ännu mer. Även här måste man under fritiden kunna släppa tankar på arbete, för att slappna av.

Den som har svårt att komma in på rätt utbildning eller att få ett passande arbete kan må väldigt dåligt av det, för alla behöver vi vara en del i åtminstone något sammanhang. Utan sammanhang är det lätt att tappa tron på sig själv och på framtiden. I den här situationen ska man försöka ta vara på de kontakter som trots allt finns, för man måste ha någon att prata med som man kan öppna sig för. Om det inte helt naturligt finns en sådan person, så kan man försöka fråga någon som man tycker om och litar på. Ibland kan det vara det allra viktigaste – att få samtala i lugn och ro med någon som förstår.

Mycket aktiviteter och prestationer sänker vår energi, och därför måste vi återhämta oss. Att träna, utöva yoga, sjunga, dansa och att vistas i naturen är exempel på sådant som ger riktigt god återhämtning. Och i det här avseendet är det viktigt att tänka på sig själv i första hand – jag måste återhämta mig för att få energi – så att jag ska orka leva ett bra liv och prestera på topp. Om jag struntar i att göra det så kommer det på sikt visa sig i sämre hälsa.

Helena

Spara den sköna känslan – så länge du kan

Malmö, den 1 september 2019

Ibland får man en skön känsla av att allt är precis som man vill ha det, livet rullar på som det ska och saker och ting faller plats- eller kommer till mig, mer eller mindre av sig självt. Jag behöver inte anstränga mig särskilt mycket och jag hamnar lätt i en känsla av flow. I bästa fall har jag en skön känsla som kan benämnas lycka och den känslan ska jag ta vara på, den är viktig och värdefull.

Det är lätt hänt att man tar sköna känslor för givna och det är naturligtvis gott så, men försök att vila i känslan så länge det går. Och försök också att göra en enkel analys. Vad är det med omständigheterna just nu som jag tycker om? Vilka störande moment i mitt liv är frånvarande? Hur mår kroppen? Vad har jag framför mig?

Med tankens kraft kan jag påverka allt och det jag tar in i mitt liv och ger plats för – formar mitt liv. Om jag fokuserar på det jag vill ha, så får jag mindre av det jag inte vill ha.

Givetvis är arbetssituationen en utmaning för de flesta. Där är det mycket jag inte kan påverka, med stor variation förstås beroende på vad jag arbetar med. Och om jag gör ett visst arbete bara för att jag är tvungen kan det vara svårt att känna någon entusiasm. Men oavsett omständigheterna jag har under arbetets gång kan jag alltid påverka det lite grand, kanske mycket mer än jag tror.

Jag kan ta vara på små stunder här och där, innan jag sätter igång med något, mellan skifte av arbetsuppgifter och en stund av lunchpausen. Kanske känner jag bara motstånd eller stress, i värsta fall total hopplöshet. Men det spelar ingen roll – vi ska ta en lyxig stund emellanåt, sluta ögonen, ta ett djupt andetag och ta tag i den där sköna känslan igen.

Helena

Baksidan – av utveckling och framgång

Hagestad, den 4 augusti 2019

Man brukar säga att det är först när vi går igenom något riktigt svårt som det blir tydligt vilka som är de verkliga vännerna. De som lyssnar, bryr sig om, och ställer upp. Men situationen kan vara den samma om du satsat på att utveckla eller utbilda dig själv en längre tid och kanske därför också nått nya mål eller framgångar i livet. De flesta av dina nära och kära, vänner och bekanta, kommer bekräfta dig på ett positivt sätt. Ge dig beröm och visa uppskattning. Helt enkelt dela din glädje. Men alla kommer inte att göra det och det är ett faktum som kan vara svårt att leva med om man inte är fullt beredd.

För en del människor känns andras framgång som ett hot mot dem själva. Det är ju förstås inget hot egentligen, inte på något sätt, men en del kan uppleva det så. Andras framgång kan väcka avundsjuka, missunnsamhet och till och med ilska. Reflexmässigt kommer reaktioner som: Hon tror att hon är något! Han tror att han är bäst! Hon tror att hon kan!

De flesta av oss har en förmåga att snabbt läsa av och förstå att vi inte riktigt har en annan människa med oss, eftersom de vi har med oss beter sig direkt motsatt. Ibland kan det handla om en tystnad som uppstår där något borde sägas – men där det som borde sägas uteblir. Bekräftelsen uteblir och detta väcker såklart obehag eller besvikelse. Istället får vi kanske lyssna på långa berättelser från den andre om dennes liv eller en massa ytligt prat som ska fylla tystnaden som väntar runt hörnet.

Många gånger viftar vi bort obehaget och tänker att vi bara inbillar oss, eller så hyser vi lite förståelse för den andre vilket inte behöver vara fel. Men om samma sak upprepar sig över tid, om vi gång på gång blir ignorerade för det vi åstadkommer och den vi är, då är det kanske dags att åtminstone göra en tydlig markering. För goda relationer bygger på ömsesidig respekt, tillit och omtanke.

Om du bestämt dig för att du inte vill leva ett anpassat och tillbakahållet liv – du vill istället fortsätta att utvecklas och glädjas åt den framgång som blir en naturlig följd av det – då kommer du successivt lämna en del kontakter och vänner bakom dig. Och du kommer istället hitta andra som passar dig bättre. Om tanken på det känns svår så fundera över det faktum, att om du låter rädslan ta över kommer den hålla dig tillbaka, så att den positiva utveckling du skulle kunna ha uteblir.

Den som har svårt att bekräfta andra gör bäst i att börja träna på saken, med utgångspunkten att andras utveckling och framgång inte gör dig sämre. Att utöva självmedkänsla är värdefullt här – där man tar hand om sina egna känslor och bekräftar dem, så att inte egna känslor av otillräcklighet och underlägsenhet spiller över på andra. Du behöver också fokusera på självkänslan eftersom en låg självkänsla kan vara själva grundproblemet. Därmed inte sagt att alla med låg självkänsla beter sig ofördelaktigt mot andra, så behöver det inte alls vara.

Helena

Att vila i mig själv

Marathi, Kreta, den 26 juni 2019

Det absolut viktigaste för en god återhämtning är att jag kan vila i mig själv. Att när jag behöver det, kan vända uppmärksamheten inåt och känna en vänlig och varm trygghet. Jag kan njuta av att bara vara och att endast ta in det jag vill av yttervärlden. På så sätt får jag den helhetsvila jag behöver.

Många människor har uppfattningen att man alltid ska vara aktiv utåt på något sätt och om man inte är det ses man som tråkig eller mindre trevlig. Men jag är inte tråkig eller osocial om jag har lätt för att vila i mig själv – det är snarare en stor tillgång som gör att jag kan må riktigt bra. Den som mer eller mindre alltid är i görandet kanske på sikt inte mår så bra och det finns därför anledning att se över vanorna och att ifrågasätta dem.

Om jag inte förstår att jag behöver vila i mig själv löper jag risk att bli utmattad och deprimerad. Eller i alla fall att gå miste om själva essensen i livet och därmed uppleva en slags tomhet. Jag är här för att uppleva och utforska världen, och för att göra det behöver jag också ha en god kontakt med mitt inre, med mig själv.

Den som har en introvert personlighet har vanligtvis inte så mycket problem med detta. Värre kan det vara att hantera omgivningen: Vad gör du? Vad har du gjort? Vad ska du göra? Den extraverta personligheten kan å sin sida ha svårt att vara i stillhet eftersom glädjen att vara aktiv och utåtriktad kommer först. Och eftersom det finns en något felaktig norm att ju mer utåtriktad jag är – desto trevligare, roligare och lyckligare är jag som människa. Men det kan gå till överdrift, både för den extraverta själv som ibland flyr sina känslor och tankar i görandet, och för den introverta som inte orkar med all yttre aktivitet.

Oavsett om jag är introvert- eller extravert behöver jag hitta en balans mellan att ”vara där inne och där ute”. Och det bästa jag kan göra är att vara mig själv, uttrycka mig själv på olika sätt och att vila i mig själv när jag behöver det. Om jag behöver stöd i detta kan jag söka mig till naturen, till yoga och meditation, eller vara på egen hand i några timmar eller dagar och njuta av det. Kanske kan jag göra något skapande som att måla, skriva eller göra musik. Men här måste jag vara försiktig eftersom skapande lätt kan leda till överdrivet stor aktivitet.

Helena

Träna självledarskap i sommar

Hagestad, den 7 juni 2019

Vi behöver inte avsätta så särskilt mycket tid för mental träning, snarare ska vi integrera träningen i allt vi gör. Men om jag vill göra sommaren till något alldeles extra kan jag passa på att leda mig själv mot nya mål, nya upplevelser och nya erfarenheter. Det kan handla om stora saker och utmaningar som att bestiga berg eller att renovera ett gammalt hus, men det måste såklart inte vara några fantastiska utmaningar. Att läsa en roman för första gången på tio år kan vara en utmaning, att samtala mer med människor jag möter eller att skaffa mig ett nytt intresse.

För att leda mig själv på bästa sätt behöver jag sätta gränser, både för mig själv och till min omgivning när det behövs. Och det är en sak som många har svårt för. Man kan träna på detta i evigheter eller så kan man bestämma sig för att bara sätta gränsen, för det är egentligen bara en viljesak. Vi som har en stark vilja kan som regel sätta gränser, såvida vi inte är konflikträdda.

Det gäller att vara modig och att inte låta mig påverkas av andras åsikter om än det ena än det andra. Jag går min egen väg, gör mina egna projekt, på mitt eget sätt och emellanåt bjuder jag in de människor som passar in i mitt liv, de som är nyfikna på mig och mina projekt. Och ibland är det förstås någon annan som bjuder in till sitt. Jag ska vara nyfiken på andra människor och deras liv, det ger mig perspektiv och inspiration.

Det kan vara bra att ägna den egna självkänslan en stunds reflektion. Självkänsla handlar om mina tankar om mig själv och mitt värde. Om jag har en låg eller svag självkänsla, kan det leda till att jag försöker kompensera på olika sätt. Det kan vara att ständigt försöka prestera på ett perfekt sätt, att försöka ha kontroll på allt omkring mig och att ständigt söka nya bekräftelser. Eller en överdriven aktivitet i relationer och att överdriva betydelsen av dessa. Jag ska istället försöka se mitt eget unika värde utan att relatera det till något utanför mig själv. Jag är värdefull – för att jag är den jag är.

Självförtroende handlar om att tro på sig själv och den egna förmågan till goda prestationer. Ett dåligt självförtroende kan göra mig återhållsam och passiv, livet rinner iväg medan jag tittar på, i värsta fall slösar jag energi på att försöka slippa göra en massa saker. Och när jag då slipper göra det som utmanar har jag vunnit något och jag kan pusta ut. Självförtroende tränar jag stegvis. Jag börja från början och höjer ribban efterhand. Ett dåligt självförtroende behöver inte alls betyda att jag inte kan – det är bara mina attityder som är mer eller mindre icke ändamålsenliga. Ett bra självförtroende är viktigt – om jag vill nå min fulla potential.

Ibland mår vi bara dåligt, en relation har kanske trasslat till sig eller en viktig prestation har misslyckats totalt. Då ska jag möta mig själv med medkänsla, för det är inte bara andra som behöver tröst och värmande ord, jag måste också ge det till mig själv när jag behöver det. Självmedkänsla utövar jag genom att ta hand om mig själv på det sätt som är mest lämpligt i varje situation. En förväntan om att andra ska bry sig om eller trösta kan såklart infrias – men inte alltid. Och jag ska inte låta mitt välmående eller min lycka vara beroende av vad andra gör eller inte gör för mig.

För att må och fungera bra behöver jag också ta hand om kroppen. Rörelse eller fysisk träning behöver vi alla, liksom en riktigt näringsrik kost. Dagsljus, frisk luft och naturen behöver vi också. Om du saknar inspiration kan du skaffa dig det på olika sätt. De flesta av oss kan få ett långt och relativt friskt liv om vi bara gör på rätt sätt, och det är aldrig för sent att lägga om livsstil. Men vad jag än lägger min energi på behöver jag också återhämta mig emellanåt, såväl fysiskt som mentalt. Aktiv avslappning är utmärkt för det, såväl som yoga och meditation. Men en god bok, natur- och strandliv är heller inte fel.

När jag tränat mig själv på olika sätt en tid kanske det börjar flyta på av sig självt; nya rutiner har kommit på plats och jag gör mer av det jag vill och mindre av det jag inte vill. Jag är lugnare, gladare och full av energi, livet är mer som jag vill ha det och jag är avspänt effektiv. Jag känner tillit till mig själv och min förmåga, och jag kan bättre hantera konflikter och andra påfrestningar. Jag kan helt enkelt bättre leda mig själv genom livet – med allt vad det kan innebära. Jag har förbättrat mitt självledarskap.

Helena

Du är lysande

Hagestad, den 1 juni 2019

Citat av Gordana Biernat: Du var perfekt långt innan du föddes. Och när du tog ditt första djupa andetag i livet var du en felfri, vacker varelse som inte saknade någonting. Det var vi alla. Var enda en av oss. Utan undantag.

Vi börjar vårt fysiska liv som lysande, nyfikna och glädjesökande barn. Ömtåliga men ändå så fascinerande orädda, naiva men ändå så intuitivt kloka, beroende men ändå så totalt tillitsfulla. Men med tiden nöts vår inre renhet ner och vi blir smärtsamt medvetna om de brister och begränsningar som manifesteras via de vuxnas yttre värld.

När jag för första gången höll i min nyfödda son insåg jag hur visa och vackra vi är när vi kommer in i den här verkligheten. Men den här fundamentala autenticiteten betingas bort av samhället och kulturen vi lever i, och medan vi växer upp glömmer vi vårt medfödda värde.

För att passa in drar vi intuitivt tillbaka vår lysande kärna och gömmer den långt inne i vårt hjärtas hemligaste rum. Vi lär oss fort hur man använder masker, förklädnader och knep för att andra ska se, höra och acceptera oss. Och när vi träder in i vuxenvärlden har vi blivit mästare på att gömma vår inre lysande varelse – genom att trycka ner och ignorera den medan vi tvångsmässigt anpassar oss till det ”normala” och till ”de andra”.

Samhället vi växer upp i lär oss att känna att vi inte räcker till eller är tillräckligt bra. Och vi tänker ofta att – Om jag bara lär mig det här eller gör det där, så kommer jag att ha ett sant värde.

Vi fokuserar så mycket på framsteg och att bli bättre på fel saker att vi successivt sveper glömskans slöja allt tätare omkring denna fantastiskt gudomliga och medfödda kraft som vi har inom oss. Och innan vi vet ordet av så har vi glömt bort vem vi är innerst inne. Vi har anpassat oss; vi har blivit normala och ljummet medelmåttiga.

Från boken, Sanningen finns inom dig, av Gordana Biernat

Helena

Du är precis allt du vill vara – på ditt unika sätt

Malmö, den 3 maj 2019

Ibland kan vi få en mindre behaglig känsla tillsammans med andra, en känsla av att inte riktigt vara med eller att jag inte riktigt blir sedd som den jag faktiskt är, som om jag vore otydlig i konturerna. Som om mina ord inte är lika viktiga som andras. Men vi måste inte försöka förstå och förklara dylika situationer, försöka tyda människors beteende i grupp. För det är så mycket som spelar in när vi möter varandra i olika sammanhang. Var och ens behov av att synas och höras, att få uppmärksamhet, att tränga igenom bruset som uppstår. Nästan omärkligt får vi olika roller i gruppen, det går så otroligt fort, och nästan alltid tar någon en ledarroll.

Jag behöver däremot förstå mig själv och mina behov. Och jag behöver förstå att det inte är andra som ska definiera mig, det ska jag göra själv. Jag vet själv vem jag är och vad jag kan, jag behöver inte ständigt ha andras bekräftelse på det. Det är fullständigt omöjligt att få det eftersom andra inte fullt ut kan förstå just min storhet. Alla, har vi en stor själ – och så har vi en kropp också. Det är bara så det är. Och själen, den vill i varje stund vara närvarande och den kan inte förminskas. Om jag lever mitt liv som om jag inte hade en själ – då kommer jag att lida.

I situationer där jag inte riktigt kommer till min rätt eller är obekväm på något sätt ska jag bara ta hand om mig själv på bästa sätt. Jag ska inte sitta som på nålar, redo att vara till lags så fort det är något. Jag ska inte vänta på min tur hur länge som helst. Jag ska vara omtänksam om mig själv. Jag kanske behöver några djupa andetag eller något att dricka – en värmande kofta eller en nypa frisk luft. Jag kanske rent av behöver lämna. Ibland, när vi sett fram emot ett sammanhang kan det vara svårt. Jag kämpar och kämpar men når inte fram. Att ställa några nyfikna frågor kan vara ett sätt att bryta igenom – eller att helt enkelt ta en paus. Men alla sammanhang är inte för mig, det är bara så det är, och finns det inget för mig är det bara att gå.

Skälet till att jag uppehåller mig vid den här typen av reflektioner är att det mellanmänskliga ofta är en källa till stress. När vi grubblar över saker som har med andra att göra påverkar det oss väldigt negativt. Vi trycker undan känslor som kanske bubblar upp när man minst anar det. Medan det omvända – att vi känner oss sedda och bekräftade – gör att vi mår bra. Men genom att ta hand om sig själv i varje situation blir man inte lika sårbar i kontakten med andra människor och för yttre omständigheter.

Helena

Lyssnar du talarvänligt?

Gästskribent: Anders Haglund

Malmö, den 8 mars 2019

Har du någon gång hört uttrycket ”naturen har gett oss en mun och två öron för att vi ska lyssna mer än vi talar”? Skulle tro att de flesta i varje fall har kommit kontakt med någon version av det med samma andemening. Oftast utan att veta att det myntades av stoicismens grundare Zenon. Kanske har det dessutom ironiskt nog gått in i ena örat och ut genom det andra.

Vilket är synd därför att lyssnande är den i mitt tycke förbisedda hemligheten bakom verkligt effektiv kommunikation. Hur bra vi är på det spelar en långt mycket större roll i våra liv än vad vi kanske insett. Inte nog med att människor som är duktiga på att lyssna på andra är omtyckta, de drar även fram det bästa ur den som talar. För att inte tala om den som lyssnar bra tar bort sitt fokus från sig själv och därmed direkt märker att deras eget humör lyfter.

Märk dock att jag här inte pratar om den allmänt vedertagna definitionen av lyssnande. Enligt den har du lyssnat bra om du kan återberätta tämligen exakt vad talaren sagt. Eller att du kan komma med ett eget exempel som visar att du har tagit till dig det de sagt. En omskrivning för att du har lyckats ta det de säger och passa in det i det du redan vet så att inget nytt kommer ur det.

Vad jag pratar om är faktiskt diametralt motsatt. Att lyssna utan någon agenda. Det vill säga att lyssna utan att tänka på vad du ska svara. Utan att bedöma det de säger som rätt, fel, dumt, smart, passande, opassande etc. Att istället utan ställningstagande vara fascinerad av vad de försöker kommunicera och hur de kommit fram till det. Denna typ av lyssnande har en djupgående effekt på den som pratar.

Vet inte om du redan här förstår hur annorlunda detta är mot allt vi fått lära oss om lyssnande, men om du gör det så är det förmodligen lika omvälvande för dig som det var för mig när jag började nysta i det. Själva idén att lyssna efter vad en person verkligen menar snarare än på mina egna tankar om vad jag tycker om det sägs, huruvida jag håller med eller ej och vad jag ska svara var hur som helst stort för mig.

Plötsligt blir jag mer berörd oavsett vad som sägs för jag hör vår gemensamma mänsklighet bakom orden. Det blir då tydligt att även de till synes konstigaste resonemang har goda intentioner i botten. Det enda som är i vägen för att se det är dina egna tankar om det som sägs. Utan dem i vägen kan man bokstavligen höra ”samma gamla historia” men med helt andra öron. Vi ger då den som pratar mer tid och försöker med en positiv ansats hitta det matnyttiga i vad de säger.

Att jag anser att den här förståelsen är så viktig är att alla dina relationer, såväl privat som på jobbet, förbättras markant när du lyssnar för att hitta gemensam mänsklig mark att starta från. Från den känslan av respekt och öppenhet dyker alltid helt nya möjligheter upp. För du har säkert också märkt att människor är bekvämare när de inte känner sig bedömda. De börjar då prata från hjärtat istället för via ingrodda mönster och deras bästa jag skiner igenom.

I samma stund som du istället visar att du är oense och inte håller med i det som sägs kommer personen stänga ner hjärtat och intellektuellt börja argumentera. All känsla av närhet, ömsesidig respekt försvinner som genom ett trollslag. Utifrån två huvuden fyllda med personliga tankar som man skyller på motparten blir sedan allt jobbigt. Alla argumenterar för sin ståndpunkt och upplever andra som upprepande, tråkiga, stela och svåra att ha att göra med. Ingen inlärning sker och alla inblandande går enbart därifrån med vad de kom in med plus lite ytterligare misstro till sin omgivning.

Inte helt enkelt att beskriva i en kort text vad jag menar, men vad jag vill få fram här är att ditt sätt att lyssna har en stor påverkan på alla du pratar med, inklusive dig själv. Nyckeln är att leta efter värdet i det andra säger som en guldgrävare letar efter guldkorn bland ton av grus och sten. Att helt enkelt hitta det ni håller med varandra om först.

Utifrån den känslan av respekt flödar nya idéer och vad som helst kan lösas. Varje gång jag själv lyckas lyssna på det här djupare sättet märker jag att varje möte berikar min upplevelse på något vis. Har du lyssnat bakom dina egna bedömningar här så är jag övertygad om att du gör samma härliga upptäckt…

Anders Haglund, framgångscoach, mental rådgivare

LifeVision

Uppgradera ditt liv

Stockholm, den 3 mars 2019

Vilket liv jag har och hur det utvecklar sig på sikt har mycket med mina enskilda, dagliga val att göra. Sådant som kanske är enkla beslut, småsaker eller detaljer kommer i längden att spela stor roll. När det gäller hälsa är det tydligt och klart att dagliga bra val i kost och träning leder till en god hälsa och ett gott liv på sikt. Jag tänker att samma sak gäller det mesta i livet, för vi står hela tiden inför olika valmöjligheter.

Ska jag ta en promenad i solen eller ska jag slappa i soffan? Ska jag hålla ett tal på festen eller ska jag strunta i det? Ska jag klä mig riktigt tjusigt en vanlig tisdag eller inte? Ska jag köpa en biljett eller ska jag spara pengarna? Ska jag vara omtänksam eller ska jag inte vara omtänksam? Ska jag göra arbetsuppgiften väl eller fuska? Ska jag anmäla mig till kursen eller inte? Ska jag välja något nytt eller ska jag göra som jag alltid gjort? Ska jag våga eller inte våga? Ska jag be om ursäkt eller bara strunta i det?

Ju fler goda val jag gör – ju bättre liv får jag. Men jag kan inte på förhand räkna ut hur bra det blir, jag ska bara lita på att det kommer bra saker till mig. Det handlar om tillit och det handlar om att lyssna till sin intuition. Många gånger kan ett bra val ge fantastiskt mycket tillbaka, mycket mer än jag kunnat ana. Och effekterna av många bra val är det som kan ta mig till en högre nivå. Igen och igen. Så varför inte uppgradera ditt liv – och göra massor med goda val! Testa och se vad som händer!

Helena

Rikta din uppmärksamhet utåt – om du vill vara lycklig

Malmö, den 8 november 2018

De som mår och fungerar bra har en tendens att ofta rikta sin uppmärksamhet utåt. De har en förmåga att intressera sig för saker, projekt, händelser och människor, utan att ständigt involvera sig själva. De kan låta sig uppslukas av en intressant miljö eller en berättelse, utan att sätta sig själva i centrum av den. De kan lyssna helt och fullt på en annan människa – utan att involvera sitt ego.

Det är viktigt att jag kan rikta min uppmärksamhet inåt, mot min inre värld, till mina egna tankar och känslor. Men om jag fastnar i min inre värld – om den ständigt är närvarande – och utgångspunkten för allt – då blir det inte bra.

Hjärnan behöver ett spännande och omväxlande liv. Utan utmaningar tänker vi samma tankar, igen och igen. Livet blir tråkigt och enformigt. Vi fastnar lätt i oro, ångest och ältande. Vart vi väljer att rikta uppmärksamheten har väldigt stor betydelse för vårt mående. Det finns många enkla sätt att träna uppmärksamheten: Att läsa en bok eller se en film med fullt fokus på handlingen är bra. Eller att verkligen lyssna utan att avbryta när någon berättar något. Det kan låta som banala aktiviteter, men faktum är att många idag har svårt att göra detta. Att träna Mindfulness är också bra; det är ett sätt att aktivt rikta uppmärksamheten dit jag vill.

Att skaffa ett nytt intresse är ett väldigt bra sätt att rikta uppmärksamheten bort från mig själv. Om jag så bara har en liten stund över varje dag eller ett par timmar på helgen, kan jag åstadkomma mycket på längre sikt. Hjärnan kommer dessutom automatiskt bearbeta det nya utan att jag behöver anstränga mig för det.

Jag måste inte alltid tycka och tänka något om allt och alla omkring mig. Jag behöver inte värdera och döma. Jag kan låta saker vara och passera. Liksom jag kan låta mig själv vara utan att värdera mig själv. När jag inser vikten av detta, kan det kännas som att livet blir lättare. För vi lägger normalt enormt mycket energi på åsikter om än det ena, än det andra.

Om jag känner mig stressad gör jag bäst i att söka mig till skogen. Att vistas i skogen är ett fantastiskt bra sätt att få total vila och återhämtning. Jag kan ge mig tid att fascineras av allt som bara är och vara trygg i det. Jag får en sund distans till mig själv, mitt liv, och mina problem. Samtidigt etablerar jag en god kontakt med min inre värld. Tankarna saktar ner, känslorna blir mildare och mer varsamma. Mina tankar blir klarare – jag förstår vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Jag blir mer balanserad, jag kan känna en total närvaro, och intuitivt kan jag förstå vem jag är.

Helena

Behöver du ett skogsbad?

Malmö, den 6 oktober 2018

Även om du inte har en skog i närheten av din bostad är det värt mödan att ta sig iväg ibland, för det finns nog inget som kan vara mer avslappnande än att vistas i skogen. Det är så lätt att glömma bort denna enkla aktivitet i ett myller av allt annat vi ska göra. Du får en mental återhämtning som är oslagbar och du använder många muskler i kroppen – tränar smidighet och balans.

Se till att du har riktigt gott om tid i skogen. Mobilen förvaras djupt ner i ryggsäcken, som i övrigt innehåller det du kan behöva – mat, varm dryck, värmande kläder. Kom överens med ditt sällskap om att inte prata så mycket – eller att gå tysta tillsammans.

Ta några djupa andetag – andas ut – och låt allt som belastat dig den senaste tiden rinna av. Försök att hålla en kontakt med ditt andetag. Slappna av i kroppen allt eftersom du rör dig i terrängen. Rör dig sakta – rör dig medvetet – var närvarande i varje rörelse. Använd hela kroppen.

Ta in tystnaden, skogens alla dofter och de lugna färgerna. Var nyfiken på allt omkring dig. Rör vid träden, mossan och blåbärsriset. Om du känner irritation eller oro över något – gå inte in i den känslan. Försök inte heller tränga bort den. Försök istället att möta känslan med tålamod och acceptans. Den får vara där. Känn tillit till att allt ordnar sig på något sätt. Försök att föreställa dig att du andas genom känslan tills den lättar.

Sätt dig på en stock eller i den mjuka mossan. Låt dig fascineras av allt som bara är och känn en trygghet i det. Vila blicken framför dig eller slut ögonen en stund. Var medveten om ditt andetag. Känn hur din kropp andas alldeles av sig själv utan att du behöver göra någonting. Försök att känna en tacksamhet över din kropp som andas. Stanna i detta tillstånd en stund.

Reflektera sedan över det faktum, att du har allt du behöver inom dig för att leva ett lyckligt liv. Du har vishet, styrka, trygghet, kärlek, kreativitet, goda lösningar, etc. Låt de mörka molnen dra förbi – så ser du snart solen mot en klar himmel.

Helena

His Holyness the 13th Dalai Lama

Hagestad, den 16 september, 2018

Det var länge sedan jag läste en bok av Dalai Lama, men andemeningen i hans budskap till världen glömmer man såklart inte. Nu har han besökt Malmö och jag hade förmånen att lyssna på honom i en intervju på Malmö Live. Arrangemanget med Dalai Lama hade rubriken ”The art of Happiness and Peace”.

En intressant aspekt av Dalai Lamas person är hur han använder sin humor. Med hjälp av humor skapar han snabbt en god kontakt med sin omgivning – i det här fallet med hela publiken på Malmö Live. Han är också väldigt rakt på sak – han spolar kringsnacket och pratar bara om det han anser väsentligt. Nedan följer det viktigaste ur mina anteckningar.

Alla är vi människor och vi vill alla ha ett lyckligt liv, även djuren, säger han. Men alla har ett ansvar. Vi är sociala varelser och vi behöver varandra för att vara starka. Ingen klarar sig själv. Vi måste ta ansvar för varandra. Och vänskapen – den bygger på tillit.

Om du tror att du är speciell – inte som andra – blir du isolerad från andra. We are the same - human brothers and sisters. Det förstår vi om vi gräver djupare.

Vi ska leva i vänlighet. Möta varandra med vänlighet – och tänka vänliga tankar om varandra. Glädje och lycka är bra för immunsystemet – självhat är dåligt. Verklig skönhet är inre skönhet.

Självförtroende och optimism är viktigt. Självförtroende – inte arrogans. Compassion och förlåtelse – inte ilska. Ilska är ett mentalt skydd.

Vi ska satsa på utbildning, forskning och compassion. Vi ska sträva mot lyckliga familjer och lyckliga samhällen. Vi ska ge människor skydd när de behöver det – sedan ska vi satsa på återuppbyggnad. Rebuild, var ett ord som Dalai Lama upprepade många gånger.

Här har vi principen om enkelhet i ett nötskal – och den tror jag starkt på. Människan har byggt så komplicerade samhällen, komplicerade arbetsliv och komplicerade relationer. Hur skulle det vara om vi skippade allt det där och började om. Rebuild!

Helena

Från en flyktig tanke – till en komplex idé

Malmö, den 11 september, 2018

Plötsligt en dag, när jag promenerar i staden och njuter av den milda septembersolen – slår det mig vilka fantastiska möjligheter vi har att utvecklas, bara genom att arbeta med våra tankar. Eller snarare genom att leka med dem. Och detta är ju inget nytt i sig, men jag tänker att många av oss behöver en enkel och rolig strategi som kan ta oss ur gamla, förlegade och i värsta fall förlamande tankar.

De flesta tankar vi tänker har vi tänkt hundratals eller tusentals gånger. Vissa tankar har jag haft hela livet. Det är ett faktum att fundera över. Visst kan de variera lite, men i stort sett är det ändå samma tankegångar.

Men plötsligt har jag en flyktig tanke som utmärker sig i det vanliga flödet. Något som fångar mitt intresse. Dröj kvar vid den en stund. Var lite nyfiken. Undersök tanken. Försök förstå vad den innebär i ett djupare perspektiv. Kanske är tanken en möjlighet. Låt den växa till sig för att se vart den leder.

Jag kan leka med tanken alldeles för mig själv – jag behöver inte berätta för någon. Om tanken är en utmaning för mig – desto viktigare att ha den för mig själv. Och så här kan jag leka länge, utan att riskera någonting. Även om jag har dålig självkänsla eller dåligt självförtroende, är en lek med tankar inte hotande. Om jag ändå skulle uppleva den som hotande, ska jag bara påminna mig om att det är en lek.

Det finns aldrig en bortre gräns för vad vi kan göra eller åstadkomma. Den insikten behöver vi ha – annars kan vi få för oss att det finns en massa saker i livet som vi inte kan göra. Givetvis kan inte alla göra på samma sätt, men egentligen är det ju det som är det stora – eller själva poängen – att jag gör något på mitt eget sätt. Och om jag gör det med äkthet, kunskap och ett djupt engagemang så blir det bra.

Många gånger söker jag bekräftelse från omgivningen. Jag vill veta om andra tycker att jag är duktig och duglig. Men andra känner kanske inte till min unika potential, eller min kunskap. De har kanske ingen aning. Och för en människa med riktigt dålig självkänsla och dåligt självförtroende, kan det vara så illa att man så att säga vill ha klartecken från andra, för att våga göra det man innerst inne vill.

Om jag ger mig hän i tankeleken och låter den flöda ohämmat, kan det plötsligt bli allvar. Plötsligt bestämmer jag mig för att byta jobb, börja plugga eller starta eget. Eller för att leva mitt liv på ett annat sätt. Eller för att göra det jag innerst inne vill och sluta göra det jag inte vill. Kanske tar jag åter upp ett gammalt intresse eller skaffar mig ett nytt. Eller så tar jag helt lugnt ett beslut om att göra något jag tidigare varit rädd för. För i mina tankar har jag nu sett att jag vågar och att jag kan.

Reflektion

Låt oss reflektera över varför vi ofta tror och tänker att vi inte kan eller vågar en sak. Var kommer de föreställningarna ifrån? Hur länge har jag haft dem? Hur var det innan jag fick dessa föreställningar? Har jag någon gång känt mig helt fantastisk? Hur var situationen och omständigheterna då?

Helena

La magica

Tropea, den 10 juli, 2018

Jag börjar bli sömnig av båtens monotona stötande mot vågorna. Havet glittrar, himlen är blå, bara någon enstaka molntuss drar förbi. Jag och min familj har lämnat vulkanön Stromboli bakom oss, liksom simturen i det djupa, klara vattnet. Men en och annan lavasten fick vi med oss från den svarta stranden.

Nu är vi på väg tillbaka till fastlandet och Tropea, möjligen en aning besvikna över att äventyret redan är över. Jag sneglar mot de väldiga motorerna som driver den 10 meter långa farkosten. Vattnet forsar och fräser där bak och jag hoppas att inget ska hända. Som på färden ut, då vi körde rakt in i ett grovt fiskenät av något slag. ”Very dangerus” sa vår skeppare och krängde av nätet från rotorbladen, sedan startade han motorn igen och fortsatte som om inget hade hänt.

Italiensk popmusik strömmar nu ur högtalarna och jag tänker att det är väl menat. Jag börjar bli törstig, som vanligt har jag druckit för lite vatten, men får vänta med att dricka tills vi kommer i hamn. Plötsligt saktar båten ner och vår skeppare börjar hojta på oss. Vi reser oss och försöker se vad det är fråga om. Det är något i vattnet. Och plötsligt ser jag en delfin som far rakt upp ur vattnet och dyker så där snyggt som bara delfiner gör. Vi jublar och spejar ut mot vattenytan, där den ena delfinen efter den andra visar sig. Det blir singelskruvar, dubbelhopp och till och med en trippel. Upp emot femtio delfiner ger oss en magnifik uppvisning. Stjärtfenor slår mot vattenytan och de ser på oss med sina glada miner innan de dyker ner igen. Det är ofattbart. Jag kan inte tro att det är sant. Det är magiskt. Jag har alltid velat se delfiner på det här sättet.

När vi tror att showen är slut kommer det mera – ungefär som de sista raketerna vid tolvslaget. Och när vår skeppare slutligen startar motorn och fortsätter färden, dyker delfinerna i kölvattnet efter oss. De ser ut att ha väldigt roligt!

Naturupplevelser är det bästa här i livet, tycker jag, och forskning i ämnet visar också hur bra naturen är för oss. Naturen i alla dess skepnader. Den har en läkande inverkan, både mentalt och kroppsligt. Och det är inte så konstigt – vi är ju egentligen en del av den. Havet, solen, stranden och skogen har massor med goda effekter på oss och vårt mående.

Kanske är det så att många av de problem och sjukdomar som är vanliga idag, skulle försvinna om vi återtog kontakten med naturen. Jag menar inte ibland, när vi tycker att vi har tid, utan så mycket som bara är möjligt. Och inte nog med det – vi kan också äta en naturligare kost, som våra kroppar behöver för att fungera optimalt.

Låt oss fundera över hur vi kan spendera mer tid i naturen och hur vi kan lägga till mat som optimerar vår hälsa.

Helena

Sommarlätta dagar – och längtan efter tunga, svarta moln

Hagestad, den 17 juni 2018

Att etablera nya vanor är inte helt enkelt. Vanligtvis tar det lång tid och kräver en viss planering och disciplin. Man behöver identifiera och eliminera dåliga vanor och dess triggers. Men under sommarens långa, ljusa dagar är det lättare att hinna med och vi gör saker med större lätthet. Vi ska därför ta vara på de impulser vi får att göra något nytt eller annorlunda, eller att slutföra ett projekt som fått stå tillbaka allt för länge.

Men ett annat sätt att hitta stöd för nya, goda vanor är följande: Leta upp en fin plats utomhus. I trädgården, i någon park eller i skogen. Sätt dig där och reflektera över följande livskunskap: Jag har allt jag behöver för att skapa det liv jag vill ha. Det finns inom mig. Jag har en inre källa från vilken jag hela tiden kan ösa; visdom, goda lösningar, styrka, energi, kreativitet, livsglädje, kärlek etc. Den källan är aldrig avstängd. Flödet stannar aldrig av. När helst jag vill kan jag inhämta det jag behöver. Om något hänger upp sig eller kommer i vägen, vänder jag mig till min källa igen, när jag är redo för det. Jag ska tillämpa en princip om enkelhet för det jag ska göra, för vi människor har en förmåga att krångla till saker. Men goda lösningar finns oftast i det enkla. Det finns såklart undantag och då kan det vara till hjälp att helt enkelt skifta perspektiv. Och att reflektera över det faktum att det inte finns något negativt som inte också för något positivt med sig – och tvärtom. Det kanske låter uttjatat men det är väldigt intressant att testa denna princip i tanken.

Om jag mår dåligt eller har ett problem, ska jag undersöka vad det egentligen handlar om på djupet. Ofta har vi en del ytligare problem som täcker själva grundproblemet. Inte sällan hittar vi sådant som tomhet, rädsla, trötthet, ensamhet, längtan efter kärlek. Kanske ett behov av att få prata ut och bli lyssnad på. Eller en längtan att vara behövd och uppskattad för den jag är. Det kan alltså vara så att vi måste skala av lager efter lager för att komma till själva grundproblemet och dess kärna.

Med inspiration från Mental klarhet, Anders Haglund, LIFE VISION

Glad midsommar!

Helena

Vid akut livskris – ge ditt liv nytt innehåll

Malmö, den 20 maj 2018

För mig handlar personlig mental träning främst om att stötta och leda människor i deras vilja att förändra sådant som de längtar efter att förändra, eller för att nå mål som man kanske kämpat för i åratal.

Vi är ibland både uppgivna och förtvivlade över de svårigheter vi har att få till livet som vi vill ha det. Inte helt sällan leder det till livsleda, tomhet, depression, sömnproblem eller olika grad av utmattning – om man kämpar och strävar under lång tid utan att riktigt lyckas. Och med att lyckas menar jag bara sådant som är rimligt att man vill klara eller uppnå i livet.

Mental träning kan vi använda till i stort sett vad som helst. Men innan man börjar träna på något mer specifikt, finns det några saker att fundera över. Det är normalt inte genom att kämpa hårt som vi når våra mål. Goda prestationer och bra resultat får vi istället när vi är avspända och i god balans. Och därmed kommer också sköna känslor som kan leda till att vi hamnar i en positiv, uppåtgående spiral med flow och positiva händelser.

Inom PMT finns många verktyg för att göra oss avspända och balanserade. Men det viktigaste är att ta tillvara de insikter vi får efterhand. En insikt får vi när vi förstår något på djupet – och då har vi ett tillstånd av mental klarhet, som kännetecknas av ett djupt lugn.

Alla har vi upplevt hur en genialisk idé plötsligt fyllt våra tankar. Allt är klart och tydligt, och vi vet precis hur vi ska göra eller inte göra. Problemet är många gånger att vi inte inser att det verkligen är en genialisk eller god idé vi har fått. För det är inte svårare än så att få goda idéer. Och vad brukar man göra? Jo, man viftar bort tankarna som mindre viktiga, kanske med en känsla av genans. Vem är väl jag att göra det där? Jag är ju inte särskilt duktig om jag jämför med vissa andra. Men det är just där jag tänker fel. För de som lyckas bra här i livet är inte av annat virke än jag själv. De är egentligen inte bättre. Det är inte så att jag befinner mig i en slags mental dimma när jag får goda idéer. Det är precis tvärt om – jag är i mental klarhet. Och de stunderna ska vi ta vara på. Jag ska inte tro på den inre kritiker som inte vill något hellre än att tala om hur dum jag är. För det är bara negativa tankar som ger upphov till jobbiga känslor. Det är lätt hänt att blanda ihop denna inre kritiker med förnuftet. Men jag behöver inte lyssna. Jag ska inte lyssna. Sedan är det en annan sak att jag ska ta det lugnt och inte rusa iväg. Alla idéer är inte lika värdefulla och därför ska jag inte förhasta mig. Bättre då att samla på goda idéer och avvakta, plocka fram dem när tiden är mogen och när tillfället är rätt. Och självklart behöver jag kunskap och färdighet i det saken gäller, och där kommer förnuftet in i bilden. Men grejen är att våra goda idéer ofta bygger på det jag är bra på och det jag förstår. Varför skulle de bygga på något annat?

Det kan vara svårt att själv se de grundläggande orsakerna till besvikelser, dåliga resultat eller misslyckanden. I PMT jobbar vi tillsammans för att förstå, höja blicken och se framåt...

Ta vara på dina insikter.

Helena

Ur ilskan kommer kraften

Malmö, den 8 februari 2018

När vi känner starka känslor som ilska eller djup sorg är det också vanligt att vi känner att något är förstört eller bortkastat. Det kan handla om tid – som har förslösats i en dålig relation eller på något projekt som slutligen känns meningslöst. Det kan handla om pengar som investerats, där jag har vissa rimliga förväntningar på vad jag ska få tillbaka.

De av oss som är mer känsliga kan bli så sårade av andras ord eller handlingar att det blir svårt att föreställa sig såren läka. Obetänksamhet, elakhet eller likgiltighet från andra människor kan ibland ta så hårt att vi får kämpa för att inte falla.

Ibland faller vi, in i ett djupt mörker, där vi famlar omkring i väntan på ljuset. Många har haft sådana upplevelser och många kommer att ha det igen. En del av oss har lärt sig att vänta ut ljuset och lättnaden, medan andra behöver stöd på vägen.

Men vi kan välja att se starka, negativa känslor som en tillgång i våra liv. Som energi. Inte just i stundens hetta eller i sorgens djup – men så småningom kommer vi kunna använda denna energi. I arbetet, i projekten, och i relationerna. Och vi kommer då känna av den läkande kraft som skapande kan vara för oss. I mångt och mycket skapar vi våra liv.

Vi kan lära oss att bättre härda ut genom självmedkänsla. Om jag vänder min uppmärksamhet mot mitt inre och förhåller mig accepterande till de känslor jag har, kommer de tappa i kraft och intensitet. Men känslorna kommer för att säga mig något. Ibland något viktigt som: Det här är bra för mig eller den där personen är inte bra för mig, jag behöver mer av detta – mindre av det där.

Vi som arbetar mer kreativt, vi vet vilken fantastisk källa till skapande starka känslor kan vara. I bästa fall kan negativa känslor omvandlas till positiva i denna process, och bara lämna erfarenheter och minnen bakom. Och vi kan gå vidare i våra liv, både starkare och klokare.

Helena