Personlig mental träning – PMT


Drömmar, visioner och möjligheter

Ge dig själv eller någon annan lugna samtal i Mental träning – här får du reflektera, slappna av och inhämta verktyg för att utveckla dig och ditt liv. I den mentala träningen utgår vi från det du har som är bra: Din styrka, dina inre och yttre resurser, drömmar, visioner och möjligheter. Du kommer få insikter som hjälper dig att nå din fulla potential, du kommer lära dig att sätta upp mål inom olika områden i livet och att succesivt också nå dem. Vi rör oss mot lugn, närvaro, självmedkänsla, acceptans, tillit, självkänsla, självförtroende, återhämtning, energi, glädje, inspiration, kreativitet, utveckling, avspänd effektivitet, attraktiva målbilder och mycket mer. Dessutom är det fantastiskt roligt att träna mentalt – så häng på du också!

Ibland ställs vi inför utmaningar och svårigheter som vi är rädda att vi inte ska klara av. Men vi klarar mycket mer än vi tror och för att detta ska bli möjligt ska du tillåta förändring och inte envist köra vidare i gamla spår. Tillåt dig att lära om.


Användningsmöjligheter

Du kan använda Helenas mentala träning till följande: personlig utveckling, ledarskapsträning, nå dina mål, stresstålighet, krishantering, bättre sömn, bli lugn & glad, samtalsstöd, förstå din högkänslighet, klassisk mental träning, mm.

Du kan välja mellan tre samtalstyper: Mental träning, Coachande samtal eller Stödjande samtal.

Specialområden


Efter en kris

De flesta av oss går någon gång i livet igenom en kris. Om man väl har kommit igenom det värsta kanske det lättar, men det kan vara svårt att på egen hand komma tillbaka. Med hjälp av mental träning kan du komma vidare i livet och hitta dig själv igen, oavsett vad du har gått igenom kan du hitta livsglädje och meningsfullhet. Det kan vara en långvarig process men livet förändras succesivt till det bättre. Du börjar med att sätta ord på dina känslor, tankar och upplevelser, sedan tillförs den mentala träningens verktyg och tekniker efterhand.


Högkänslighet

Med kunskap om högkänslighet kan du förstå dig själv och ditt liv bättre, och genom en kombination med mental träning kan du arbeta mot att hitta dig själv och komma till din rätt i livet. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos ca 20 % av alla människor. Den mest utmärkande egenskapen hos högkänsliga är en djup bearbetning av intryck och information. Man har också en benägenhet att läsa mellan raderna och att lägga märke till det som är mer subtilt. En högkänslig person kan uppleva starka känslor och kan lätt bli överstimulerad eller stressad, vilket leder till behov av att dra sig undan och vila från alla sinnes- och känslointryck. Men det är framförallt mycket positivt att vara högkänslig och något att vara stolt över. I bästa fall kan det berika livet väldigt mycket.


Sömnproblem

Om man har sömnproblem är det svårt att fungera som man ska i livet och man mår bara sämre och sämre. Det finns ingen anledning att acceptera läget eftersom det går att förändra. Vi går igenom dina levnadsvanor och din sömnproblematik, och vi gör tillsammans en plan som du kan följa en tid för att få sömnen på plats igen. Med hjälp av mental träning och kunskap i hur man bryter insomni kommer du inom kort ha en bättre sömn. Upplägget är lämpligt för både lättare sömnproblem och riktigt svåra.


Mobbing och härskarbeteende

Att ha fallit offer för någons behov av att mobba är något som väldigt många har varit med om, även om man inte pratar om det. Det kan ske i skolan, på jobbet, i umgängeskretsen, på utbildningen, i släkten, i föreningen, etc.

Mobbing utövas med olika former av härskarbeteende, många gånger med endast en person som förövare. Ibland ingriper någon som förstår vad som händer, men det är vanligt med passivitet kring mobbaren, kanske av rädsla för att själv bli utsatt om man ställer sig på den mobbades sida.

En mobbare har en usel självkänsla som stöttas av ett lysande självförtroende. Han eller hon har dessutom låg medvetenhet, låg kunskapsnivå, dåligt omdöme och narcissistisk personlighet. En mobbare har, om det vill sig illa, psykopatiska drag i sin personlighet.

Det finns därför ingen anledning alls att ha skamkänslor om du fallit offer för någons härskarbeteende. Det är bara den människans behov av att förnedra. Så, om ingen annan står upp för dig – stå upp för dig själv och ditt liv.


Mindful Self-Compassion, MSC – Självmedkänsla, PMT

För att minska stress, oro och ångest, obehagliga känslor, trötthet eller utmattning – behöver vi lära oss att ta hand om oss själva i alla situationer. Ofta tar vi hand om andra människor, ser till att de har det bra och känner sig bekväma. Men hur gör jag med mig själv? Vet jag vad jag kan göra för att ta väl hand om mig? Förstår jag att jag får ta hand om mig själv? Förstår jag att jag måste ta hand om mig själv? Vi samtalar, reflekterar och mediterar kring detta ämne. Under meditationen tränar vi att tryggt möta obehagliga eller svåra känslor.


Minfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, PMT

Reducera stress med hjälp av Mindfulness, bygg succesivt upp en större medvetenhet om dig själv och förmåga till fullständig närvaro. Du kommer utveckla såväl medkänsla som självmedkänsla och förmåga att hantera starka känslor. Du kommer generellt att bli lugnare, tryggare och gladare. Mindfulness innebär att återta kontakten med kroppen – genom att lyssna på den och hitta kroppsliga sätt att hantera känslor, ger vi känslorna mindre makt över oss. Att vara i kontakt med kroppen är en förutsättning och grund för närvaro. Kropp, andning, tankar och känslor hänger samman och påverkar varandra. Kombinera Mindfulness med Mental träning efter ditt specifika behov.

Personlig mental träning – PMT


DRÖMMAR, VISIONER OCH MÖJLIGHETER

Ge dig själv eller någon annan lugna samtal i Mental träning – här får du reflektera, slappna av och inhämta verktyg för att utveckla dig och ditt liv. I den mentala träningen utgår vi från det du har som är bra: Din styrka, dina inre och yttre resurser, drömmar, visioner och möjligheter. Du kommer få insikter som hjälper dig att nå din fulla potential, du kommer lära dig att sätta upp mål inom olika områden i livet och att succesivt också nå dem. Vi rör oss mot lugn, närvaro, självmedkänsla, acceptans, tillit, självkänsla, självförtroende, återhämtning, energi, glädje, inspiration, kreativitet, utveckling, avspänd effektivitet, attraktiva målbilder och mycket mer. Dessutom är det fantastiskt roligt att träna mentalt – så häng på du också!

Ibland ställs vi inför utmaningar och svårigheter som vi är rädda att vi inte ska klara av. Men vi klarar mycket mer än vi tror och för att detta ska bli möjligt ska du tillåta förändring och inte envist köra vidare i gamla spår. Tillåt dig att lära om.

Specialområden


Efter en kris

De flesta av oss går någon gång i livet igenom en kris. Om man väl har kommit igenom det värsta kanske det lättar, men det kan vara svårt att på egen hand komma tillbaka. Med hjälp av mental träning kan du komma vidare i livet och hitta dig själv igen, oavsett vad du har gått igenom kan du hitta livsglädje och meningsfullhet. Det kan vara en långvarig process men livet förändras succesivt till det bättre. Du börjar med att sätta ord på dina känslor, tankar och upplevelser, sedan tillförs den mentala träningens verktyg och tekniker efterhand.


Högkänslighet

Med kunskap om högkänslighet kan du förstå dig själv och ditt liv bättre, och genom en kombination med mental träning kan du arbeta mot att hitta dig själv och komma till din rätt i livet. Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos ca 20 % av alla människor. Den mest utmärkande egenskapen hos högkänsliga är en djup bearbetning av intryck och information. Man har också en benägenhet att läsa mellan raderna och att lägga märke till det som är mer subtilt. En högkänslig person kan uppleva starka känslor och kan lätt bli överstimulerad eller stressad, vilket leder till behov av att dra sig undan och vila från alla sinnes- och känslointryck. Men det är framförallt mycket positivt att vara högkänslig och något att vara stolt över. I bästa fall kan det berika livet väldigt mycket.


Sömnproblem

Om man har sömnproblem är det svårt att fungera som man ska i livet och man mår bara sämre och sämre. Det finns ingen anledning att acceptera läget eftersom det går att förändra. Vi går igenom dina levnadsvanor och din sömnproblematik, och vi gör tillsammans en plan som du kan följa en tid för att få sömnen på plats igen. Med hjälp av mental träning och kunskap i hur man bryter insomni kommer du inom kort ha en bättre sömn. Upplägget är lämpligt för både lättare sömnproblem och riktigt svåra.


Läkande Skrivande

Genom att skriva och sätta ord på dina känslor och upplevelser, kan du bearbeta tunga upplevelser och sorger för att komma vidare i livet. Du kan kombinera läkande skrivande med mental träning och du får därmed särskilt goda möjligheter att utveckla dig själv och ditt liv. Skrivandets konst kan sedan bli ett verktyg du kan ta till när andan faller på eller ett intresse att utveckla. Processen går lugnt framåt och du väljer själv vad du vill dela och samtala om.


Mobbning

Om man är utsatt för mobbning behöver man stärka sin självkänsla och sitt självförtroende – hitta styrka och resurser – se sina möjligheter. Med hjälp av mental träning kan du utvecklas och redan efter första samtalet kommer du ha nya insikter. Jag ger dig ett mycket konkret stöd som gör att du lugnt och tryggt kan utveckla dig själv. Vi kan inte direkt ändra på andra människors dåliga beteende, men genom att själv bli trygg och mentalt stark klarar vi att hantera yttre påfrestningar.


Mindful Self-Compassion, MSC – Självmedkänsla, PMT

För att minska stress, oro och ångest, obehagliga känslor, trötthet eller utmattning – behöver vi lära oss att ta hand om oss själva i alla situationer. Ofta tar vi hand om andra människor, ser till att de har det bra och känner sig bekväma. Men hur gör jag med mig själv? Vet jag vad jag kan göra för att ta väl hand om mig? Förstår jag att jag får ta hand om mig själv? Förstår jag att jag måste ta hand om mig själv? Vi samtalar, reflekterar och mediterar kring detta ämne. Under meditationen tränar vi att tryggt möta obehagliga eller svåra känslor.


Minfulnessbaserad stressreduktion, MBSR, PMT

Reducera stress med hjälp av Mindfulness, bygg succesivt upp en större medvetenhet om dig själv och förmåga till fullständig närvaro. Du kommer utveckla såväl medkänsla som självmedkänsla och förmåga att hantera starka känslor. Du kommer generellt att bli lugnare, tryggare och gladare. Mindfulness innebär att återta kontakten med kroppen – genom att lyssna på den och hitta kroppsliga sätt att hantera känslor, ger vi känslorna mindre makt över oss. Att vara i kontakt med kroppen är en förutsättning och grund för närvaro. Kropp, andning, tankar och känslor hänger samman och påverkar varandra. Kombinera Mindfulness med Mental träning efter ditt specifika behov.