Vill du sova bättre?

Vill du sova bättre? Lägg sömnproblemen bakom dig.
Författare: Helena Linnerborg (Lava Förlag)

I boken guidas du i hur du lägger upp en plan som vid genomförande hjälper dig att sova. Om du följer instruktionerna kommer du att sova bättre efter några dagar/veckor. Boken vänder sig till dig med svåra eller mycket svåra sömnproblem (insomni).

Välj mellan tryckt bok, ljudbok eller e-bok. Kan köpas på Adlibris, m.fl.

Coachande samtal vid svåra sömnproblem (insomni)

Boken Vill du sova bättre? ska normalt räcka som stöd för att du på egen hand ska kunna ta dig ur sömnproblemen. Men om du haft problemen i flera år eller har en obefintlig sömn, kan det vara bra att komplettera med stöd under tiden som du genomför den personliga handlingsplanen för bättre sömn.

Du kan boka tid för coachande samtal vid min mottagning i Malmö eller för telefonsamtal eller videosamtal. Det finns också möjlighet till ett upplägg med stöd genom mejlväxling. Läs först boken och bestäm sedan under vilken period du ska genomföra sömnplanen.

Lägg sömnproblemen bakom dig

Det är väldigt vanligt med sömnstörningar av varierande grad och ofta lever vi med problemen under långa tider. Man hoppas helt enkelt att det ska bli bättre och vanligtvis blir det så, kanske när hösten kommer eller efter en intensiv arbetsperiod. I bästa fall kan regelbunden träning lösa det hela. Men det är vanligt att sömnproblemen kommer tillbaka, kanske periodvis, och att sömnen blir sämre och sämre för varje period av insomni.

Det finns idag mycket tips och goda råd om vad man kan göra för att förbättra sömnen. Det kan vara allmänna sömnhygieniska råd och sömnexperters råd. Alla dessa råd är normalt mycket bra i sig – men om vi har hamnat i en fördjupad sömnproblematik, går det inte att komma ur denna genom att lite planlöst testa olika saker. Och detta beror bland annat på att när vi testar något med syfte att börja sova bättre, så bygger vi också upp en förväntan om att vi hittat lösningen. Man kanske väljer att lyssna på något avslappnande och somnar fint flera kvällar i rad, men plötsligt infinner sig sömnlösheten igen, vilket leder till stress och besvikelse.

Sömnfunktionen är en livsnödvändig funktion som inte bör störas. Stress och andra påfrestningar stör sömnfunktionen i allra högsta grad, men det är också så att vi stör den genom att vidta åtgärder där vi bygger upp en förväntan om att sova gott med hjälp av just den åtgärden. Om vi under långa tider, kanske i flera år, ägnar oss åt åtgärder kring sömnen som är kopplade till en förväntan – kan det leda till mycket svåra sömnstörningar.

Förutom den stress vi upplever av att inte kunna sova finns det i princip alltid en stressproblematik i grund och botten. Det kan handla om mer tillfälliga reaktioner, men det kan också vara så att man är mer eller mindre kroniskt stressad. När vi utvecklat en svår insomni måste först och främst denna stressproblematik ses över, oavsett vad det är som orsakar den. Det finns stressorer av alla de slag och det kan handla om inre eller yttre stressorer: kroppsliga eller emotionella påfrestningar eller yttre faktorer som hög arbetsbelastning, ekonomiska problem eller exkludering. Ibland kan vi uppleva många olika stressorer på en gång, som vid separation, arbetslöshet, sjukdom eller andra typer av krissituationer. Men det går alltid att hitta sätt att slappna av, vilka påfrestningar vi än har i livet.

Jag har själv erfarenhet av riktigt svåra sömnstörningar – som jag lagt bakom mig. Under tiden som problemen eskalerade, fram till att jag fick hjälp vid en bra sömnklinik, tillägnade jag mig all den kunskap som behövs för att sedan själv kunna hjälpa människor med insomni. Jag kan inte säga att jag är tacksam för det jag gick igenom, för det var en väldigt svår tid, men jag är glad för min kunskap och min goda förmåga att hjälpa andra med detta plågsamma tillstånd.