Eller hör av till info@linnerborg.se, eller tel. 0732671751.

Drömmar, visioner och möjligheter

Ge dig själv eller någon annan lugna samtal i Mental träning – här får du reflektera, slappna av och inhämta verktyg för att utveckla dig och ditt liv. I den mentala träningen utgår vi från det du har som är bra: Din styrka, dina inre och yttre resurser, drömmar, visioner och möjligheter. Du kommer få insikter som hjälper dig att nå din fulla potential, du kommer lära dig att sätta upp mål inom olika områden i livet och att succesivt också nå dem. Vi rör oss mot lugn, närvaro, självmedkänsla, acceptans, tillit, självkänsla, självförtroende, återhämtning, energi, glädje, inspiration, kreativitet, utveckling, avspänd effektivitet, attraktiva målbilder och mycket mer. Dessutom är det fantastiskt roligt att träna mentalt – så häng på du också!

Ibland ställs vi inför utmaningar och svårigheter som vi är rädda att vi inte ska klara av. Men vi klarar mycket mer än vi tror och för att detta ska bli möjligt ska du tillåta förändring och inte envist köra vidare i gamla spår. Tillåt dig att lära om.

Välj samtalsform

Stödjande samtal
I denna samtalsform får du ett tryggt stöd i de utmaningar och problem du har i livet. Oavsett vad du går igenom finns det mycket att tillföra som underlättar i nuet och som också ger en tillit till din egen förmåga att skapa en tillfredsställande och behaglig tillvaro. Du behöver inte träna på något mellan samtalen.

Coachande samtal
Här får du stöd i dina utmaningar, men också möjlighet att utvecklas i snabb takt. Reflektionen är central och enkla metoder och tekniker som hjälper dig i nuet. Utvecklingspotentialen är stor och du utvecklar tillit till din egen förmåga att skapa det liv du vill ha. Här får du också uppgifter att träna på mellan samtalen.

Personlig mental träning
Den mentala träningen syftar till att du ska må och fungera bättre. Här lägger vi en god grund för personlig utveckling och analyserar och reflekterar mycket. Tekniker för avspänning, djupavslappning och meditation är viktigt. Vi jobbar med personlighet, självkänsla, självförtroende och självmedkänsla. Andra viktiga delar handlar om attityder, avspänd effektivitet, energi, talang, relationer, livsstil, etc. Utvecklingspotentialen är enorm och du utvecklar tillit till din egen förmåga att skapa det liv du vill ha. Här får du alltid mer genomgripande uppgifter att träna på mellan samtalen.

Coachande samtal vid sömnstörningar
Här får du ett riktigt gott stöd vid svåra sömnstörningar (insomni). Jag gör en analys och sedan lägger vi tillsammans upp ett personligt program för dig, som snabbt och successivt kommer ta dig ur sömnproblemen – och som leder till en riktigt god sömn. Här lämnas inget åt slumpen eftersom adekvat kunskap finns.

Områden

De områden jag coachar inom omfattar: personlig utveckling, ledarskap, sömnproblem (insomni), mindfulness, kris och högkänslighet.