Varför är det bra med Mental träning?

Det är naturligt eller snarare självklart för människan att utvecklas hela livet, men våra liv idag är komplicerade och därför hamnar vi ibland i svårigheter som kanske leder till att vi mår dåligt och fungerar sämre. Och när vi upplever något riktigt negativt eller blir deprimerade, minskar såväl förmågan till nya perspektiv som förmågan att vara kreativ.

Genom att systematiskt arbeta med sig själv på olika sätt kan man successivt börja må och fungera bättre, och det finns ingenting man inte kan påverka med mental träning. Ofta handlar det om att justera icke ändamålsenliga attityder, dåliga vanor och en negativ självbild. Och att börja se alla de möjligheter som livet hela tiden erbjuder oss. För livet är inte svart eller vitt, det är fullt av färger i olika kombinationer, och om vi inte inser det så lever vi inte i det positiva flöde som livet kan vara.

Men så har vi alla de som säger: ”Man är bra som man är! Mental träning och coaching är en industri som säger att vi inte duger som vi är!” Ingenting kunde vara mer fel. Mental träning handlar inte om att människor inte duger som de är. Snarare tvärtom. Vi människor är egentligen fantastiska på alla sätt – det är bara det att vi ofta eller i alla fall ibland, inte förstår det. Vi kan av olika skäl få för oss att vi är dåliga, misslyckade, fel, mm. Istället för att inse det stora, det värdefulla, och det unika med oss själva.

Mental träning går inte ut på att jag ska göra om mig, det handlar om att ta bort allt skräp som ligger på mig i lager på lager. Dåliga saker som livet efterhand belastat oss med och som hindrar den positiva utveckling vi borde ha. Och när vi successivt lyfter bort detta skräp och sopar rent, framträder människan i sin storhet och i sin unikhet. Den människa jag är innerst inne blir synlig. Först då kan vi må och fungera riktigt bra. Vi kan njuta av oss själva och av andra, och vi kan njuta av allt det fantastiska som livet har att erbjuda. Och när svårigheterna kommer – för det gör de – då klarar vi att hantera dessa på ett bra sätt, utan att vi för den skull tappar fotfästet.

Jag kommer så småningom förstå att jag behöver ”rätt kunskap” i mitt liv, inte en massa kunskap där mycket är mer eller mindre oviktigt för mig. Jag kommer förstå att jag kan arbeta med glädje, om jag finner den typ av arbete jag passar för. Jag kommer också förstå att livet inte behöver vara en lång kamp, för vi har alla rätt att utveckla ett bra liv där vi kan må och fungera så bra som möjligt.

Varmt välkommen till Personlig mental träning med Helena Linnerborg!