Varför är det bra med Mental träning?


Det är naturligt eller snarare självklart för människan att utvecklas hela livet, men våra liv idag är komplicerade och därför hamnar vi ibland i svårigheter som kanske leder till att vi mår dåligt och fungerar sämre. Och när vi upplever något riktigt negativt eller blir deprimerade, minskar såväl förmågan till nya perspektiv som förmågan att vara kreativ.

Genom att systematiskt arbeta med sig själv på olika sätt kan man successivt börja må och fungera bättre, och det finns ingenting man inte kan påverka med mental träning. Ofta handlar det om att justera icke ändamålsenliga attityder, dåliga vanor och en negativ självbild. Och att börja se alla de möjligheter som livet hela tiden erbjuder oss. För livet är inte svart eller vitt, det är fullt av färger i olika kombinationer, och om vi inte inser det så lever vi inte i det positiva flöde som livet kan vara.

Men så har vi alla de som säger: ”Man är bra som man är! Mental träning och coaching är en industri som säger att vi inte duger som vi är!” Ingenting kunde vara mer fel. Mental träning handlar inte om att människor inte duger som de är. Snarare tvärtom. Vi människor är egentligen fantastiska på alla sätt – det är bara det att vi ofta eller i alla fall ibland, inte förstår det. Vi kan av olika skäl få för oss att vi är dåliga, misslyckade, fel, mm. Istället för att inse det stora, det värdefulla, och det unika med oss själva.

Mental träning går inte ut på att jag ska göra om mig, det handlar om att ta bort allt skräp som ligger på mig i lager på lager. Dåliga saker som livet efterhand belastat oss med och som hindrar den positiva utveckling vi borde ha. Och när vi successivt lyfter bort detta skräp och sopar rent, framträder människan i sin storhet och i sin unikhet. Den människa jag är innerst inne blir synlig. Först då kan vi må och fungera riktigt bra. Vi kan njuta av oss själva och av andra, och vi kan njuta av allt det fantastiska som livet har att erbjuda. Och när svårigheterna kommer – för det gör de – då klarar vi att hantera dessa på ett bra sätt, utan att vi för den skull tappar fotfästet.

Jag kommer så småningom förstå att jag behöver ”rätt kunskap” i mitt liv, inte en massa kunskap där mycket är mer eller mindre oviktigt för mig. Jag kommer förstå att jag kan arbeta med glädje, om jag finner den typ av arbete jag passar för. Jag kommer också förstå att livet inte behöver vara en lång kamp, för vi har alla rätt att utveckla ett bra liv där vi kan må och fungera så bra som möjligt.

Varmt välkommen till Personlig mental träning med Helena Linnerborg!

Högkänslighet


Högkänslighet är ett medfött personlighetsdrag som finns hos cirka 20 procent av alla människor. Den vetenskapliga termen är ”sensory processing sensitivity” (sensorisk bearbetningskänslighet). Högkänsliga personer har fyra gemensamma egenskaper, som kan yttra sig i olika grad beroende på individ: djup bearbetningsförmåga, sensitiv uppfattningsförmåga, emotionell mottaglighet och har lätt att bli överstimulerad.

Högkänsliga personer föds med ett nervsystem som är extra känsligt, vilket gör att man är särskilt mottaglig i såväl sin emotionella som fysiska miljö. Man observerar omgivningen mer, tar in mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå. Det kan vara svårt att filtrera allt inflöde och det gör att man behöver mer tid till att smälta intryck och information. Man kan lätt bli överstimulerad och det är därför viktigt att anpassa livet så gott det går.

Högkänsligheten kan variera i styrka beroende på person och under livets gång. Och det är viktigt att komma ihåg, att dessa personer kan vara väldigt olika varandra, beroende på andra personlighetsdrag och allmänna utveckling i livet.

En högkänslig människa är normalt, om hon utvecklats gynnsamt: samvetsgrann, omtänksam och empatisk. Intuitionen kan vara mycket stark, liksom förmågan att så att säga läsa mellan raderna. Det är också vanligt med ett rikt inre liv, djupsinnighet, en god kreativitet och skapande förmåga. Men många blir överstimulerade och stressade, i situationer och sammanhang, som de icke högkänsliga och mer robusta lätt kan hantera. En intensiv dag på jobbet kan vara mer än nog och det är då lämpligt att ägna kvällen till återhämtning av något slag. En helg med vänner och mycket aktiviteter kan på samma sätt leda till överstimulering och trötthet.

Den som har haft en trygg och gynnsam barndom och en bra utveckling i livet, har förmodligen en stor tillgång och glädje av personlighetsdraget. Men alla har inte haft det lika gynnsamt och har kanske inte den känsla av trygghet, som vi behöver ha för att må och fungera bra. Men vi kan alla utvecklas i livet, högkänsliga personer har en stor potential och kan utvecklas på alla sätt, trots denna särskilda sensitivitet – men också på grund av den.

Om man misstänker att man är högkänslig, är det viktigt att läsa lite om personlighetsdraget och att göra ett test med frågor. Utan kunskap, är det lätt att man ignorerar behovet av återhämtning och att anpassa livsstilen, och då kan det leda till hälsoproblem. Man kan bli mer och mer uttröttad och sliten, och man hamnar kanske så småningom i en utmattning. Sömnstörningar kan också vara en mycket tydlig signal, om att man på något- eller på många sätt, inte lever i linje med personlighetsdraget.

Man bör intressera sig för en hälsosam livsstil i största allmänhet, med en bra kosthållning och försiktighet med koffein och alkohol. Det är viktigt att lugna och balansera nervsystemet, och det gör vi genom stillsam återhämtning, som exempelvis yoga, meditation och vistelse i naturen. Att lyssna till sin inre röst och intuition är också väldigt viktigt – så att man uppmärksammar de egna behoven. Man ska alltså undvika en ständig anpassning till andra, annars kan man lätt hamna fel.

Vill du läsa mer om högkänslighet rekommenderar jag följande litteratur: Den högkänsliga människan av Elaine N. Aron, Den högkänslige mannen av Tom Falkenstein, Högkänslig... än sen då? av Else Marie Bruhner, Sensitiva barn av Prinsessan Märtha Louise och Elisabeth Nordeng, Orkidébarnet, Fjärilsdrömmar och Sorgmanteln av Charlotta Lagerberg-Thunes, Sensitivt ledarskap av Pia Rockström.

Sveriges förening för högkänsliga SFH, bidrar på olika sätt med information och kunskap om högkänslighet.

Nätverk för högkänsliga företagare i Skåne


Jag har startat ett nätverk för högkänsliga företagare i Skåne. Och vad är det då för mening med det? Måste högkänsliga personer särbehandlas på något sätt?

Det kan vara så att man blivit egen företagare av den anledningen att man då kan planera arbetet på det sätt man själv vill och för att man vill leda sig själv istället för att bli ledd av någon annan. Det måste inte innebära att man arbetar mindre, inte på något sätt, men det blir lättare att ta hänsyn till de egna behoven, som exempelvis återhämtning.

Högkänsliga personer kan vara känsligare än andra för olika typer av störningar i arbetsmiljön. Och vi har inte kommit så långt i samhället och på enskilda arbetsplatser, att man tar hänsyn till människors olika behov. Men när de mer sensitiva har möjlighet att arbeta ostört och på det sätt man själv önskar – då arbetar man som bäst.

Nackdelen med att arbeta i eget företag, om man är själv eller bara några få, är såklart att det kan bli lite tyst och ensamt. Det beror förstås på vad man mer exakt arbetar med, men många gånger kan det finnas ett behov av att prata med andra som har liknande omständigheter och intressen. Behovet att dra sig tillbaka för att arbeta på egen hand, beror normalt inte på att man inte är social eller har en social kompetens. Högkänsliga har många gånger en mycket god social kompetens, men samvaron med andra behöver vara mindre intensiv för att man ska få ut något av den.

Självklart är högkänsliga personer olika och vissa av oss kan tycka att det är kul att ”vara med de andra” emellanåt. Men som med det mesta här i livet behöver man hitta en balans som funkar, så att man kan må så bra som möjligt. En del är introverta och andra är extraverta på en glidande skala, och det handlar om var vi hämtar vår energi. Och ny energi måste vi alla ha om vi ska orka tuffa på i livet.

Vi sensitiva har också ett stort behov av att fördjupa samtalet. Vi vill gärna tala om det vi finner intressant och meningsfullt. Vi blir lätt uttråkade och trötta av lite ytligare snack, men självklart måste man börja i någon ände för att successivt fördjupa ett samtal. En del tycker om att mest lyssna på andra, man kanske inte har något att säga just för stunden, men efter en tag så kommer det – en intressant reflektion över det man tagit del av. Om man vill ha inspiration, ny input och nya perspektiv – då ska man träffa andra som önskar samma sak. Man vet aldrig vart ett första samtal kan leda – kanske till ett lyckat samarbete – eller till en riktigt god vänskap. Om inte annat en fin gemenskap oss högkänsliga emellan.

Är du en högkänslig företagare som önskar delta, är du varmt välkommen att höra av dig till mig på mail, för att presentera dig själv helt kort. Anmälan: info@linnerborg.se

Mer information: www.hogkansligaforetagare.se